Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: Rynek ma się nie najgorzej

Raport specjalny – Zarządzanie wierzytelnościami w banku: Rynek ma się nie najgorzej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rynek wierzytelności w Polsce jest dobrze zorganizowany i coraz bardziej profesjonalny. Sektor finansowy korzysta z usług wyspecjalizowanych i działających od wielu lat firm. To ważne ze względów wizerunkowych.

Maciej Kowal

W grudniu 2017 r. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych opublikowała raport „Wielkość polskiego rynku wierzytelności III kwartał 2017”. Badanie przeprowadzono w formie ankiety wśród członków KPF – wzięło w nim udział 13 firm. Pytano m.in. o koniunkturę na rynku wierzytelności. Eksperci korzystniej ocenili ją na rynku obrotu wierzytelnościami niż na rynku windykacji na zlecenie. 58,4% praktyków rynku, którzy wzięli udział w badaniu, pozytywnie oceniło sytuację w pierwszym z tych obszarów w porównaniu do roku 2016,. W prognozach na kolejnych 12 miesięcy w zakresie obrotu wierzytelnościami 50% ocen było pozytywnych. Jeśli chodzi o windykację na zlecenie, to wśród ocen koniunktury przeważały neutralne, a 27,3% ekspertów oceniało sytuację raczej źle. Nie powinno to dziwić w kontekście zmian, które wprowadzono lub są projektowane w zakresie egzekucji komorniczej. Według wielu ekspertów wpłyną one negatywnie na działanie i skuteczność postępowań komorniczych.

W kraju i za granicą

Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A., uważa, że rynek wierzytelności w Polsce w ostatnich latach jest coraz mocniej konkurencyjny, co wpływa na wzrost cen portfeli, a tym samym na ich niższą efektywność. Wymaga to od firm windykacyjnych skrupulatnej analizy inwestycji oraz szukania nowych obszarów przewagi konkurencyjnej. Takie możliwości dają nowoczesne technologie i rozwój w kierunku fintech. – Grupa BEST skupia się obecnie na dalszej automatyzacji i rozwijaniu narzędzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Będzie inwestować w platformy i interfejsy komunikujące wszystkie strony procesu windykacji oraz wykorzystywać technologie typu machine learning – podkreśla Krzysztof Borusowski. – Już od ponad roku pracujemy na własnej zaprojektowanej i zbudowanej platformie SIGMA, a kolejne narzędzia i rozwój tego systemu będą zwiększać skuteczność działań.

Naturalnym kierunkiem rozwoju dla największych podmiotów na rynku windykacyjnym jest rozszerzanie działalności poza granice kraju. – Grupa BEST w 2017 r. zrealizowała kilka transakcji we Włoszech – obecnie to drugi, istotny rynek działalności firmy. Efekty wypracowane w ciągu ostatnich miesięcy z zakupionych tam portfeli są bardzo zadowalające. W grudniu 2017 zawarliśmy umowę nabycia portfela wierzytelności od podmiotów należących do grupy bankowej ICCREA o łącznej wartości nominalnej 128 mln euro. W ubiegłym roku zainwestowaliśmy łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec roku 2016 – uzupełnia Krzysztof Borusowski.

Na rynku wierzytelności obserwujemy wiele zmian prawnych, już wdrożonych i anonsowanych (nowe przepisy o upadłości konsumenckiej, zmiany w ustawie o komornikach sądowych), które – wraz z rosnącym poziomem edukacji osób zadłużonych i nadal niezbyt przychylnym postrzeganiem branży – powodują bardzo szybkie i ciekawe zmiany sposobu działań i strategii firm windykacyjnych.

Adam Parfiniewicz, prezes zarządu ULTIMO S.A., zwraca uwagę, że miniony rok był rekordowy pod względem podaży wierzytelności, którą szacuje na ok. 18 mld zł i która była wyższa od tej w 2016 r., również rekordowym, o 2 mld zł (wzrost o 11%). – Tak duża podaż wierzytelności to przede wszystkim skutek rosnącego sektora wierzytelności firm pożyczkowych oraz wzrosty w obszarze wierzytelności hipotecznych – w obu przypadkach był to aż trzykrotny wzrost w stosunku do 2016 r. Odnotowano natomiast spadek podaży największego segmentu rynku, czyli bankowych wierzytelności niezabezpieczonych (o 30%), jednak przy jednoczesnym wzroście wierzytelności korporacyjnych i hipotecznych. Stąd sektor bankowych wierzytelności pozostał na niezmienionym, w stosunku do 2016 r., poziomie – podkreśla Adam Parfiniewicz. – Rynek wierzytelności telekomowych oraz z rynku wtórnego pozostał stabilny, a wzmożona aktywność nabywców na rynku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI