Raport specjalny: Transport gotówki – bankowozy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Często można spotkać się z opinią, że w dobie kart płatniczych i elektronicznych form dysponowania pieniędzmi najsłabszym ogniwem systemu finansowego jest transport gotówki. Tymczasem okazuje się, że konwoje to grupa usług związanych z ochroną i zabezpieczaniem mienia, która ma najmniej zdarzeń nieprzewidzianych. Firmy zajmujące się konwojami wartości dysponują specjalistycznym sprzętem oraz dobrze wyszkolonymi pracownikami. To wynik nie tylko zmian na rynku, ale także obowiązujących regulacji prawnych.

Sławomir Dolecki

Prawne regulacje rynku ochrony mają w naszym kraju zaledwie 15-letnią historię. 22 sierpnia 1997 r. uchwalono Ustawę o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r., nr 114, poz. 740, z późn. zm.). Rok później wydano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129, poz. 858 oraz z 2000 r. nr 17, poz. 221).

W 2010 r. zostało ono znowelizowane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych (Dz.U. nr 166 poz. 1128 z 2010 r.).

Wyliczenie to jest o tyle istotne, że pokazuje, iż pierwsza dekada gospodarki wolnorynkowej w Polsce upłynęła pod znakiem braku jakichkolwiek regulacji prawnych dla silnie rozwijającej się branży ochrony. Duże znaczenie miało to dla sektora finansowego, dla którego transport gotówki czy papierów wartościowych był – i wciąż jest – jednym z ważnych elementów działalności.

– Paradoksalnie brak prawa wyszedł nam na dobre, bo firmy dla własnego bezpieczeństwa wykonywały swoją pracę należycie. Choć przyznać trzeba, że zdarzały się też sytuacje, gdy pieniądze konwojowano, łamiąc wszystkie zasady i zdrowy rozsądek – mówi Dorota Godlewska, prezes Polskiego Związku Pracodawców „OCHRONA”.

Wspomniana już Ustawa o ochronie osób i mienia (z 22 sierpnia 1997 r.) nałożyła na organizujących konwój wiele obowiązków. Choć było trudno, rynek dzięki temu nieco się uporządkował. Konieczność stosowania kosztownego sprzętu i wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników spowodowały, że wykruszała się nieprofesjonalna konkurencja.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 2010 r. po raz pierwszy pojawiło się określenie „bankowóz” – wcześniej mówiło się o samochodach specjalnych lub przystosowanych. Powodowało to, że te same normy dotyczyły pojazdów do transportu gotówki z automatów sprzedażowych czy osiedlowych sklepów i potężnej ciężarówki używanej w konwojach bankowych. Nowe regulacje precyzyjnie określają, z jakim wyposażeniem samochodu należy używać w zależności od wartości transportu. Ustanowiono trzy klasy bankowozów i przyporządkowano im transport wartości według ilości przewożonych jednostek obliczeniowych. Doprecyzowano liczebność grupy konwojowej. Przepisy uszczegółowiły również kwestie kaset i pojemników do przewozu wartości. Wyróżniono dwie kategorie: specjalistyczne i bezpieczne. Pojemniki specjalistyczne podzielono na pięć kategorii, pośród których trzy wyposażone są w systemy uszkadzania przewożonych banknotów. Specjaliści z PZP „OCHRONA” są autorami dużej części zapisów przedmiotowego rozporządzenia.

Narzucone ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI