Raport Specjalny: RODO nie stanowi szczególnego problemu dla rynku wierzytelności

Raport Specjalny: RODO nie stanowi szczególnego problemu dla rynku wierzytelności
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z dr. Tadeuszem Białkiem, dyrektorem Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, rozmawiał Karol Materna.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych istotnie przekształciło funkcjonowanie europejskiego rynku w obszarach mających choćby pośrednią styczność z przetwarzaniem danych osobowych. Taką dziedziną jest również zarządzanie wierzytelnościami. Jakie zmiany w tym przypadku wprowadzone zostały w związku z wejściem w życie RODO?

– Na chwilę obecną wciąż nie można udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie. Powód jest prosty: tzw. ustawa sektorowa, wprowadzająca niezbędne z punktu widzenia RODO korekty w blisko 190 różnych aktach polskiego prawa, w tym również i w Prawie bankowym, wciąż jest przedmiotem prac parlamentarnych. Niemniej na podstawie obecnego kształtu procedowanych przepisów można powiedzieć, że istotny wpływ na funkcjonowanie procedur windykacyjnych i zarządzanie wierzytelnościami w instytucjach finansowych będą miały także regulacje dotyczące profilowania. Przypomnę, że proces ten został określony w RODO jako dowolna forma przetwarzania danych, która prowadzi do szeroko rozumianej oceny. W przypadku zarządzania wierzytelnościami efektem takiej oceny może być m.in. kwalifikacja poszczególnych wierzytelności do określonego postępowania, na przykład sprzedaży lub dochodzenia na drodze sądowej bądź polubownej. Dla pozostałych kwestii związanych z zarządzaniem wierzytelnościami zmiany w prawie bankowym nie będą mieć znaczenia, gdyż wówczas wchodzi w grę bezpośrednie stosowanie zapisów RODO. Chodzi tu przede wszystkim o określone w art. 6 rozporządzenia przesłanki przetwarzania danych osobowych, które powinny być odpowiednio dobrane w zależności od tego, co ma być przedmiotem procesu zarządzania wierzytelnościami. Podstawę do podejmowania takich działań w przypadku instytucji finansowych najczęściej będzie stanowić przesłanka wykonywania umowy. Jakiś czas temu kwestia ta była już analizowana podczas dyskusji dotyczącej tajemnicy bankowej, wówczas jednoznacznie uznano, że proces zarządzania wierzytelnościami w kontekście kwalifikacji do sprzedaży i samego procesu sprzedaży wierzytelności też mieści się w podstawach wykonywania czynności bankowych, co w przypadku RODO jest równoznaczne z wykonywaniem umowy. Nie bierzemy raczej pod uwagę innych przesłanek, jak zgody czy obowiązek wynikający z przepisów prawa, bo trudno byłoby takowe zastosować do szeroko rozumianych procesów windykacyjnych.

Projekt zmian w Prawie bankowym nie przewiduje profilowania na podstawie danych umieszczanych w serwisach społecznościowych. Czy ograniczenie to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK