Raport specjalny: Relacje walutowe a TTIP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.06.foto.148.c.400xbank.2015.06.foto.148.d.400xNegocjacje w sprawie TTIP, skoncentrowane na poprawie uwarunkowań wzajemnego handlu i inwestycji, pomijają problem wzajemnych relacji między kursami obu walut. To błąd. Jeżeli TTIP ma znaczyć dla strategicznego partnerstwa USA-UE tyle, ile niegdyś traktat rzymski dla integracji europejskiej, to w negocjowanym porozumieniu należy unormować, choćby szeroko, kwestię dolar-euro. Problem jest tym głębszy, że znaczenie powiązań pieniądza amerykańskiego z europejskim nie ogranicza się do przestrzeni transatlantyckiej. Obie waluty dominują w światowym systemie finansowym, o czym decyduje ich pozycja w transakcjach międzynarodowych i rezerwach walutowych. Ich relacje trzeba widzieć w kontekście negocjowanych umów o wolnym handlu - w szczególności chodzi o TPP - przez USA. Wielkie umowy negocjuje także UE, np. z Chinami. W każdym przypadku powiązania dolar-euro decydują o wzajemnych obrotach USA-UE, PNB i zatrudnieniu

Maria Dunin-Wąsowicz,Katarzyna Żukrowska
Katarzyna Żukrowska, prof. dr hab. ekonomii, wykłada w SGH, gdzie zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz szefa Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym.

Zakres mandatu negocjacyjnego można rozszerzyć. Taka jest istota każdych rokowań. Ich zakres ulega zmianie w zależności od uwarunkowań ekonomicznych lub politycznych.

Ekonomia

TTIP ma wspomóc pogłębienie transatlantyckich relacji gospodarczych – w dużej mierze dzięki usunięciu barier taryfowych (TB) i pozataryfowych (TBT). Problem szczególnie mocno odczuwają MŚP, stanowiące 99 proc. firm w USA i UE. A to właśnie one wpisują na listę przeszkód ograniczających handel transatlantycki instrumenty polityki kursowej. Postrzegają je jako bariery parataryfowe, które mogą nasilać konkurencję cenową, prowadzić do konfliktów lub nawet wojen walutowych. Nawet jeżeli przyjąć, że sytuacja nie w pełni odnosi się do duopolu dolar-euro, to łączy się z nim wiele problemów od początku utworzenia unii gospodarczej i walutowej (UGiW). Dość powiedzieć, że w sytuacji słabego dolara i silnego euro niedoszacowanie walut azjatyckich wzmacnia wzrost w Azji, ale może utrudnić stabilizację kursów euro-waluty azjatyckie. W efekcie mamy do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI