Raport specjalny: Rekomendacje D i M – coraz mniej czasu…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z Ewą Dybką, dyrektorem ds. sprzedaży - Sektor Bankowości w firmie IMP AQ rozmawia Bohdan Szafrański

30 czerwca 2013 mija termin obligatoryjnego przygotowania przez banki harmonogramu i analizy luk, by wdrożyć Rekomendację D do końca 2014 r. To bardzo mało czasu. Również termin spełnienia Rekomendacji M dotyczącej ryzyka operacyjnego to koniec czerwca 2013. Czy można jeszcze zdążyć?

Ewa Dybka: Jesteśmy przygotowani, by merytorycznie wspierać naszych klientów zarówno w aspekcie prawnym, jak i technologicznym oraz biznesowym.

Jest to możliwe, jeśli jest się do tego przygotowanym. Opracowaliśmy specjalnie w t ym celu kwestionariusz złożony z 350 pytań i przeznaczony do zebrania informacji w zakresie umiejscowienia banku w procesie dostosowawczym do wytycznych nowej Rekomendacji D. Pytania dotyczą wszystkich obszarów życia banku, a udzielone odpowiedzi pozwolą bardzo precyzyjnie zidentyfikować miejsca, w k tórych bank powinien zintensyfikować działania dostosowawcze i r ozpocząć uszczelnianie zidentyfikowanych luk. Analizujemy na przykład, czy systemy informatyczne banku są rozwijane w sposób zapewniający wsparcie jego działalności oraz uwzględniający wymogi bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i o t o, czy bank posiada efektywny system dystrybucji dokumentacji systemu zarządzania ciągłością działania w z akresie środowiska teleinformatycznego, zapewniający zarówno jej poufność, jak i dostępność dla odpowiednich osób. Nasz zestaw 350 szczegółowych pytań pozwala strukturalizować to, co się dzieje w organizacji i n a zasadzie proporcjonalności nadać odpowiednie priorytety oraz podpowiedzieć, jak najlepiej zorganizować działania, by do końca 2014 r. przeprowadzić pełne wdrożenie. Podchodzimy do tego kompleksowo. Teraz pomagamy w przygotowaniu analizy i h armonogramu, a n astępnie w t ych obszarach, w k tórych mamy kompetencje jako firma informatyczna, pomagamy w samym wdrożeniu. W kolejnym okresie świadczymy pełne wsparcie powdrożeniowe. Obejmuje to między innymi przygotowywanie dokumentacji dla nadzorcy, jak też dalsze wspieranie rozwiązań, które zostały wdrożone. To pełne wsparcie długofalowe. Na pewno głównym wyzwaniem jest tu czas! Wykonanie analizy luk i przedstawienie harmonogramu działań do końca czerwca 2013 r. – o czekiwania K NF dotyczące możliwych inspekcji to jesień 2013 r. Dostosowanie się do wytycznych Rekomendacji D do końca 2014 r. To nie są odległe terminy.

W zakres Rekomendacji D wchodzą zarówno zagadnienia związane z technologiami informatycznymi, jak też rozwiązania prawne. Czy IMPAQ doradza w całym zakresie?

Nasz zespół szczegółowo przeanalizował Rekomendację D i 70 proc. stanowią w n iej aspekty technologiczne, a 30 proc. rozwiązania prawne. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy kancelarię prawną, by nasza oferta była pełna. Tak często robią również firmy konsultingowe, które doradzają klientom w całym zakresie, dobierając sobie do współpracy na przykład firmy z branży IT. Pamiętając o t ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI