Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Unijny Program Zielone Hipoteki

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Unijny Program Zielone Hipoteki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W trakcie szczytu One Planet Summit w Paryżu w 2017 r. Komisja Europejska zachęcała banki do finansowania działań na rzecz pozytywnych zmian klimatycznych i oferowania kredytów hipotecznych na projekty energooszczędne. Na potrzebę wprowadzenia standardów ujednoliconej europejskiej „energooszczędnej hipoteki” (kredytu hipotecznego), która zachęcałaby właścicieli nieruchomości do działań zwiększających efektywność energetyczną nieruchomości lub do nabywania takich nieruchomości z wykorzystaniem preferencyjnych warunków finansowania (preferencyjne oprocentowanie i/lub zwiększona wartość kredytu hipotecznego) wskazuje Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Bolesław Meluch
Doradca ZarząduZwiązku Banków Polskich, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Pilotażowy Program „energooszczędnej hipoteki” projektu EeMAP został ogłoszony 12 lutego 2018 r. EeMAP to skrót od Energy Efficiency Mortgage Action Plan – Plan działania na rzecz kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości mieszkaniowe. Dla celów komunikacyjnych i marketingowych zdecydowano się używać w języku polskim wyrażenia ZIELONE HIPOTEKI, rozumianego jako „energooszczędne hipoteki”, jak również „zielone obligacje”.

Do 12 marca br. trwały konsultacje i zbieranie opinii do wytycznych dla Zielonej Hipoteki. Program Pilotażowy „energooszczędnej hipoteki” zostanie uruchomiony 14 czerwca 2018 r. w Windsorze.

Projekt został podzielny na trzy części. Pierwsza odnosi się do instytucji kredytowych, druga do instytucji zajmujących się efektywnością energetyczną, a trzecia to wytyczne dla rzeczoznawców. Inaczej mówiąc, pierwsza to „zarządzanie finansami”, druga to „zarządzanie oszczędnością energii”, a trzecia to „zarządzanie wartością nieruchomości”.

Wytyczne dla banków

W ramach „zarządzania finansami” Europejska Federacja Hipoteczna przedstawiła następujące wytyczne dla banków:

Wytyczna nr 1 – Zielona Hipoteka: kredyt powinien finansować nabycie/budowę efektywnego energetycznie lokalu mieszkalnego lub umożliwiać termomodernizację/remont istniejącej nieruchomości.

Wytyczna nr 2 – Mechanizm finansowania Zielonej Hipoteki to: udostępnienie kredytów na preferencyjnych warunkach wynikających z pozytywnego wpływu projektu energooszczędnego na profil ryzyka kredytobiorcy i nieruchomości, zgodnie z kryteriami oceny osiągniętej energooszczędności budynku lub polepszenia zużycia energii w relacji do innych nieruchomości na danym rynku.

Wytyczna nr 3 – Prowadzenie inwestycji: kredyt powinien umożliwiać osiągnięcie poprawy charakterystyki budynku, także przez stopniowe inwestowanie w zmniejszenie zużycia energii w całym okresie kredytowania.

Wytyczna nr 4 – Eksperci Techniczni: kredytodawca powinien otrzymywać i prowadzić rejestr potwierdzający – od kredytobiorcy lub wyznaczonego podmiotu – o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych eksperta w zakresie energooszczędności, który był zaangażowany w projektowanie nieruchomości, jej renowację, w tym doradztwo techniczne dla kredytobiorcy i który wystawił świadectwo energetyczne dla tej nieruchomości.

Wytyczna nr 5 – Wykonawca/MŚP: kredytodawca powinien otrzymywać i prowadzić rejestr potwierdzający – od kredytobiorcy lub wyznaczonego podmiotu – że wszystkie prace związane z oszczędnością energii zostały wykonane przez wykwalifikowanego wykonawcę z użyciem odpowiednich materiałów i narzędzi wyszczególnionych w projekcie.

Wytyczna nr 6 – Dostęp do dodatkowych/...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI