Raport specjalny: Prawo bankowe a nowe technologie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.10.foto.062.150xNowoczesne technologie szturmem zdobywają wszystkie branże, które dzięki nim chcą poprawiać, rozwijać, zabezpieczać i obniżać koszty świadczonych przez siebie usług. Ich rozwój jest bardzo dynamiczny. Niestety ci, dla których bezpieczeństwo stanowi kwestię kluczową, mają problem - prawo, w całym swoim majestacie, nie nadąża za zmianami technologicznymi.

 

Sławomir Dolecki

 

Rewolucja technologiczna jest prawdziwym wyzwaniem dla prawodawstwa. Największym w ostatnich latach było upowszechnienie się elektronicznych środków komunikacji. Jest to kwestia nie tylko infrastruktury, ale także nowych wyzwań dla bezpieczeństwa, ochrony danych, odpowiedzialności osób wykorzystujących zdalne kanały dostępu do usług i danych.” ]

Problem ten – z punktu widzenia prawa – regulowano wiele lat. Zmianom ulec musiały zapisy kodeksu karnego, gdyż pojawiły się zupełnie nowe rodzaje przestępstw, a także kodeksu cywilnego, który miał niebagatelne znacznie także dla sektora bankowego. Głównym wyzwaniem stało się tu pogodzenie nowych możliwości porozumiewania się i przesyłania danych w formie elektronicznej z regulacjami prawa umów opartego wówczas na osobistych kontaktach między kontrahentami i wymianie dokumentów papierowych. Prawo cywilne tradycyjnie wiązało zasadę pisemności z własnoręcznym podpisem, którego uzyskanie nie jest możliwe w obrocie elektronicznym. Z tym zagadnieniem np. na płaszczyźnie procesowej wiąże się problem wartości dowodowej dokumentów sporządzonych w formie elektronicznej. Te problemy udało się jednak rozwikłać. Dzisiaj umowy czy transakcje przeprowadzane w formie elektronicznej są pełnowartościowymi dokumentami.

Cloud computing w działalności banków

Nie opisując szczegółowo problemów, z jakimi wiąże się cloud computing w działalności banków, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na dualizm regulacyjny, wynikający z faktu istnienia odmiennych przepisów w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie prawo bankowe. Jedna i druga regulacja ma zastosowanie do banków. W praktyce trudno oba obszary rozdzielić. Czy przedsiębiorcy mogą zatem spodziewać się zmian, które ujednoliciłyby opisane regulacje?

Prawdopodobnie nie, gdyż Komisja Nadzoru Finansowego stoi na stanowisku, że nie jest zasadne przyjęcie jednakowego podejścia do zagadnienia outsourcingu na gruncie obu ustaw. Wedle KNF odmienne bowiem zakresy działalności w wymienionych segmentach, tj. na rynku bankowym i kapitałowym, oraz potencjalne skutki związane z ryzykiem operacyjnym między firmą inwestycyjną a bankiem. Z tej przyczyny przy okazji ostatniej nowelizacji Prawa bankowego nie dokonano zmian, które mogłyby ograniczyć istniejące wątpliwości. W tej sytuacji współpraca w zakresie cloud computing z bankami obarczona będzie nadal dodatkowym ryzykiem prawnym, co stawia pod znakiem zapytania dalszy rozwój tego typu usług.

Źródło: http://kosmeda.blog.onet.pl.

Legislator nie nadąża

Technologia nieustająco poszerza swoje możliwości. Prawo tymczasem nie jest w stanie za wszystkimi jej aspektami nadążyć.

– Prawo zawsze zostaje w tyle, bo taka jest specyfika rozwoju nowych technologii i procesu legislacyjnego – przyznaje Martyna Kubiak, sekretarz Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich. – Problemów, które nie są jednoznacznie zdefiniowane prawnie jest wiele, wystarczy wymienić chociażby biometrię, cloud computing, identyfikację i uwierzytelnienie transakcji mobilnych czy kwestie tożsamości elektronicznej.

Mimo wszystko technologie te są już obecne i wykorzystywane. Zasługi można tu przyznać również Forum Technologii Bankowych, które w ramach swoich prac propaguje gospodarkę i administrację elektroniczną w Polsce. Jednym z głównych celów forum jest bowiem szeroko pojęta promocja gospodarki elektronicznej, obrotu bezgotówkowego, nowoczesnych technologii, elektronicznej tożsamości i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prace te skutkują opracowaniami pozwalającymi m.in. na znalezieniu podstaw prawnych dla działań, które bezpośrednio przez legislatorów nie został...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI