Raport specjalny: Prawnicze węzły

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.10.foto.068.150xZ mecenasem Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich, rozmawia Krzysztof Maciejewski

ZBP często przywołuje zasadę proporcjonalności w regulacjach. Na czym ona polega?

– To jedno z podstawowych praw Unii Europejskiej, które normuje tworzenie regulacji prawnych i ich stosowanie w praktyce. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zasada proporcjonalności wymaga, aby przepisy prawa nie wykraczały poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów tych przepisów – by nie generowały dodatkowych obciążeń dla obywateli i przedsiębiorców. Chodzi też o to, by regulacje były adekwatne dla konkretnego podmiotu..

Na przykład takie jak CRD4 powinny odmiennie traktować duże przedsiębiorstwa bankowe i małe banki lokalne. Nie można nakładać tych samych obciążeń na instytucje generujące różne ryzyka, bo sam cel regulacji nie zostanie osiągnięty. Jedynym efektem będzie pogorszenie warunków działania mniejszych jednostek. ZBP przykłada ogromną wagę do tego, aby przy ocenianiu projektów ustaw, regulacji KNF badać, czy proponowane rozwiązanie spełnia wymogi proporcjonalności, a w naszych stanowiskach eksponujemy te wszystkie przypadki, by minimalizować koszty finansowe, które potem przenoszone są na klientów instytucji finansowych

Minister sprawiedliwości wystąpił z inicjatywą, która współgra z postulatami ZBP. Chodzi mi o ustawę restrukturyzacyjną. Jakie są te postulaty?

– To ważny projekt, oczekiwany od lat przez ZBP, ale przede wszystkim przez przedsiębiorców. Wielokrotnie wskazywaliśmy na to, że w Polsce brak jest przyjaznych rozwiązań regulacyjnych – tak w obszarze prawa upadłościowego i naprawczego, jak i prawa podatkowego, co utrudnia, a wręcz uniemożliwia restrukturyzację zadłużenia firm w sytuacjach kryzysowych. Założenia do projektowanej ustawy przewidują zupełnie nowe rozwiązania, które mają wytyczyć nową ścieżkę umożliwiającą przedsiębiorcom utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Chodzi oczywiście także o pogodzenie interesów wierzycieli z interesami właścicieli firm. Nie będzie to wcale łatwe, gdyż wymaga klarownych procedur sądowych i nowego otwarcia w zakresie rozwiązań fiskalnych. Przykładem jest bariera w postaci obciążenia podatkiem dochodowym przedsiębiorców, którzy uzyskali umorzenia kredytów bankowych. Dotyczy to zresztą również konsumentów. ZBP przygotowuje w tej chwili stanowisko do tego projektu – generalnie oceniamy go pozytywnie, chociaż zgłaszamy wiele szczegółowych uwag.

Chodzi o restrukturyzację zadłużenia i niemożność zawarcia ugody w przypadku firm. A co z klientami indywidualnymi? Czy mówimy też o upadłości konsumenckiej?

– Odrębną sprawą jest projektowana zmiana ustawy o prawie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI