Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Kreować zmianę to działać wspólnie i uczyć się wzajemnie od siebie

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Kreować zmianę to działać wspólnie i uczyć się wzajemnie od siebie
Fot. FPB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Oddajemy w Państwa ręce dodatek przygotowany staraniem Fundacji Polska Bezgotówkowa i zespołu redakcyjnego "Miesięcznika Finansowego BANK" poświęcony prezentacji naszych zadań i osiągnięć. Wraz z podsumowaniem tego, co udało się zrobić, przedstawiamy perspektywę na przyszłość.

Mieczysław Groszek
prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Jako aktywny uczestnik rynku, Fundacja Polska Bezgotówkowa dokonała znaczącego postępu w zakresie upowszechnienia płatności bezgotówkowych, co obrazują liczby i badania weryfikujące słuszność obranej strategii. Szeroka akcja informacyjna, działania marketingowe w połączeniu z wysiłkiem organizacyjnym, logistycznym i technologicznym naszych partnerów dają powody do satysfakcji. Wspólnie z bankami, wydawcami kart płatniczych, agentami rozliczeniowymi, Visą i Mastercardem oraz Związkiem Banków Polskich stworzyliśmy unikatowe partnerstwo sektora płatniczego. Udział reprezentanta rządu rozszerza tę formułę na obszar partnerstwa publiczno-prywatnego. Pozwala to obejmować naszą aktywnością coraz szersze dziedziny gospodarki. Włączenie samorządów, resortu cyfryzacji, ZBP oraz firm infrastruktury bankowej pozwoliło znacząco zredukować obszary wykluczenia cyfrowego w zakresie płatności.

Szczególny czas, w jakim komunikujemy Państwu rezultaty tych prac – myślę o pandemii COVID-19 i jej skutkach dla sfery realnej w gospodarce i sektora bankowego – obok trudności i ograniczeń wynikających choćby z wymogu social distancing, nie jest przypadkowy. Okazało się bowiem, że uznając – co do zasady – równoprawność wszelkich form płatności, wpisaliśmy się w potrzeby i oczekiwania rynku, które w warunkach pandemii uległy istotnemu przewartościowaniu. Efekt skali i zarządzanie procesem transformacji płatniczej, także w odniesieniu do tradycyjnych nawyków i przyzwyczajeń, pozwoliły skojarzyć wymogi racjonalności, efektywności i bezpieczeństwa, w każdym znaczeniu tych pojęć.

Podążając za trendami rynkowymi, uzyskujemy wartość dodaną za sprawą diagnozy badawczej pozwalającej odczytywać dynamikę i kierunki dokonujących się zmian. To baza, dzięki której liczne gromadzone dane agregujemy w informację zarządczą, niezbędną w budowaniu strategii rozwoju na kolejne lata. Jak wiele bowiem pozostało do zrobienia, obrazują przywołane w raporcie liczby.

Postęp technologii, coraz szerszy zasięg interaktywnych kanałów komunikacji i rosnąca rola social media, zmieniają sposób realizacji naszych zadań. Większa dostępność oznacza wzrost efektywności i wpływa na coraz głębszą digitalizację gospodarki i życia społecznego. Nie można jednak nie zauważać, że rozwój technologii zmienia modus operandi cyberprzestępców, zwłaszcza gdy końcowy użytkownik zapomina o oczywistych z pozoru środkach ostrożności dotyczących ochrony tożsamości, elektronicznej autoryzacji operacji etc.

Z tej perspektywy aktywność fundacji to biznes i  misja. Pozostają one w symbiotycznym związku i nie da się ich rozdzielić. To określa szeroki zakres naszych działań i wyznacza krąg naszych ważnych partnerów. Postęp osiągać można we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, firmami technologicznymi, infrastrukturalnymi, bankami, międzynarodowymi organizacjami płatniczymi, a także szeroko rozumianym sektorem publicznym. Partnerem również, i beneficjentem zarazem, są Państwo – klienci banków, mali i średni przedsiębiorcy, sieci handlowe, jednostki administracji, w tej liczbie samorządowej – słowem wszyscy uczestnicy obrotu finansowego, którego jądrem we współczesnej dobie są płatności elektroniczne.

Czy widzę metę, a więc wyczerpanie formuły naszego działania? Otóż – nie. W miarę jak zmieniać się będzie rynek usług płatniczych, fundacja aktywnie uczestniczyć będzie w jego przemianach, tam gdzie to konieczne, kreować zmianę, upowszechniając najlepsze praktyki i sprawdzone rozwiązania. To, czy i w jakiej mierze owe zamiary uda się zrealizować. zależy także od Państwa. To Wy weryfikujecie każdego dnia skuteczność naszej pracy.

Pragnąc dla Państwa, siebie, moich współpracowników i całego zespołu redakcyjnego, bez którego raport nie mógłby powstać, rychłego powrotu do normalności, wyrażam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie traficie Państwo w ramach wakacyjnych peregrynacji, napotkacie terminale płatnicze z logo Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Życząc zajmującej lektury,
łączę wyrazy szacunku.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK