Raport specjalny | PGNiG włączy OZE do swojej strategii

Raport specjalny | PGNiG włączy OZE do swojej strategii
Fot. Surf Ink/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprezentuje wkrótce zaktualizowaną strategię dla całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Jednym z nowych strategicznych zadań będzie budowa segmentu odnawialnych źródeł energii. Na jego stworzenie i rozwój grupa chce przeznaczyć nawet do 4 mld zł.

Maciej Mitręga

– Grupa kapitałowa PGNiG realizuje zapowiadany zwrot w kierunku zielonej energii. Sukcesywnie przedstawiane były nasze plany związane produkcją i wykorzystaniem wodoru oraz biometanu. Działania dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii znajdą odzwierciedlenie w aktualizowanej strategii grupy – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG SA. – Wejście w obszar, jakim są OZE, pozwoli nam nie tylko na budowanie wartości spółki, na wzrost i stabilizację jej przychodów, ale także na intensywniejsze włączenie się w transformację w kierunku gospodarki nisko- i zeroemisyjnej.

Znaczne fundusze na energetykę odnawialną

Na zbudowanie segmentu OZE w ciągu najbliższych kilku lat, poza horyzontem roku 2022, PGNiG zamierza przeznaczyć nawet do 4 mld zł. Docelowo pomoże to osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW, przez co PGNiG stanie się jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce. Przy budowie i rozwoju segmentu OZE najbardziej interesują spółkę projekty związane z fotowoltaiką. To technologie o największym potencjale inwestycyjnym. Przy czym najbardziej atrakcyjne pod kątem możliwości inwestycyjnych są projekty już istniejące albo znajdujące się na bardzo zaawansowanym etapie rozwoju. Na rynku takich projektów nie brakuje. Spółka zamierza jednocześnie budować również własne kompetencje deweloperskie w tym obszarze, rozwijając m.in. projekty instalacji fotowoltaicznych na obiektach i terenach należących do Grupy PGNiG.

PGNiG postrzega OZE jako stabilizator wyników finansowych. Odnawialne źródła energii nie wykazują wrażliwości na wahania cen węglowodorów, pod których silnym wpływem znajdują się takie segmenty działalności Grupy PGNiG, jak poszukiwanie i wydobycie oraz obrót i magazynowanie. To sygnał do inwestorów, który pokazuje, co spółka chce zrobić, aby jej model biznesowy był jeszcze bardziej zrównoważony i odporny na wahania otoczenia rynkowego. Będzie sondować rynek OZE i szukać takich inwestycji, które zapewnią zarówno odpowiednią stopę zwrotu, jak i stabilne przepływy pieniężne. W tym celu zamierza przeznaczyć na najlepsze projekty nawet do 4 mld zł. W ramach tej kwoty będą uruchamiane nowe inicjatywy, ale także skupowane z rynku funkcjonujące już projekty.

PGNiG prowadzi symulacje inwestycyjne i będzie dążyć do nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami. Spółka realizuje już inwestycje w obszarze OZE. Pierwsza instalacja – o mocy 50 kWp i wyposażona w 124 panele słoneczne – została zamontowana na dachu jednego z budynków w siedzibie spółki na początku listopada. Zielony zwrot firmy obejmuje także rozwój takich paliw alternatywnych, jak wodór i biometan. W tym obszarze trwają m.in. zawansowane prace dotyczące budowy badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem. Pierwszy taki obiekt powstanie w 2021 r.

Złoża krajowe to potencjał rozwoju na rynkach lokalnych

Jeszcze wiosną tego roku zakończono wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego ­Paproć-66H w gminie Nowy Tomyśl w Wielkopolsce. Zastosowanie systemu „Cyfrowe Złoże” pozwoliło na wybór efektywniejszego rozwiązania produkcyjnego. Planowane roczne wydobycie tylko z tego odwiertu wyniesie ok. 45 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego. 

Otwór Paproć 66-H został zaprojektowany przy wykorzystaniu cyfrowego modelu złoża. W pierwotnej wersji brano pod uwagę wykonanie trzech odwiertów. Po analizie z wykorzystaniem „Cyfrowego Złoża” specjaliści z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG zdecydowali się na wariant jednego odwiertu horyzontalnego. Dzięki temu rozwiązaniu jego wydajność jest około pięciokrotnie wyższa od średniej wydajności pracujących odwiertów na tym złożu. Tym samym podniesiona została efektywność ekonomiczna całego projektu.

W segmencie poszukiwania i wydobycia spółka przykłada szczególną wagę do efektywności poszukiwań i zagospodarowania złóż. Efekt prac na złożu Paproć po raz kolejny pokazuje, jak pomocne przy tym jest zastosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych typu digital oilfield. Pozwalają dokładniej przeanalizować różne scenariusze zagospodarowania danego złoża. To przekłada się na optymalizację wydatków inwestycyjnych i operacyjnych oraz optymalizację zużycia energii.

LNG to paliwo wydajne i opłacalne

PGNiG Obrót Detaliczny dba o rozwój biznesu także w obszarze klientów korporacyjnych. Na mocy umowy z LG Electronics wybuduje stację regazyfikacji i przez pięć lat dostarczy blisko 19 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG). Paliwo będzie zasilać zakład produkcyjny LG ulokowany na terenie zarządzanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA parku przemysłowego EURO-PARK KOBIERZYCE pod Wrocławiem.

Jesteśmy przekonani, że skroplony gaz ziemny w nadchodzących latach stanie się jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju przemysłu w Polsce. Wykorzystanie tego paliwa gwarantuje nie tylko efektywną produkcję, ale również pozytywny efekt ekologiczny. Biznes coraz przychylniej patrzy na to uniwersalne i tanie rozwiązanie. Ten kontrakt to duży sukces naszej grupy, jeden z największych w jej historii – stwierdził Paweł Majewski.

Inwestycja koreańskiej firmy LG Chem to największa tego typu fabryka w Europie, a odbiorcami produkowanych tam baterii do samochodów elektrycznych mają być czołowe koncerny motoryzacyjne. Jej znaczenie dla gospodarki podkreślał już w 2017 r. ówczesny wicepremier, a obecnie premier Mateusz Morawiecki podczas wręczania koreańskiej firmie zezwolenia na prowadzenie działalności. W marcu br. LG Chem Wrocław Energy otrzymała z kolei od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 480 mln euro kredytu na kontynuację budowy.

Dotychczasowa współpraca i pomoc przy realizowanej inwestycji utwierdzają nas w przekonaniu, że warto rozwijać działalność w Polsce. PGNiG Obrót Detaliczny wykazało się zrozumieniem naszych potrzeb oraz elastycznością, co pozwoliło jak najlepiej przygotować ten wspólny projekt. Dziękujemy za okazane wsparcie i liczymy na równie owocną kooperację przy kolejnych planowanych etapach inwestycji – podsumował Jong Won Park, prezes LG Electronics Wrocław sp. z o.o.

Paliwo LNG docelowo zasili stację regazyfikacji, którą PGNiG wybuduje przy zakładzie produkcyjnym LG ulokowanym na terenie zarządzanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA parku przemysłowego EURO-PARK KOBIERZYCE, w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnośląskie). Zgodnie z planem stacja ma zostać uruchomiona na początku grudnia 2020 r. Do tego czasu dostawy LNG będą realizowane do tymczasowej instalacji mobilnej.

Oprócz niewątpliwych zalet skroplonego gazu ziemnego, ten kontrakt to również efekt naszej skuteczności sprzedażowej. Dość powiedzieć, że wolumen dostaw przewidzianych dla LG jest ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku naszej poprzedniej największej umowy – podkreślił Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Skroplony gaz ziemny to jedno z najczystszych paliw dostępnych na rynku. Odbiorca po regazyfikacji otrzymuje paliwo, które w procesie spalania zapewnia najniższą emisję dwutlenku węgla spośród przemysłowych materiałów opałowych. Projekt jest realizowany z transportującą skroplone paliwo cysternami spółką Gas-Trading SA.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK