Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Konwojent na wagę złota

Raport Specjalny | Obsługa Gotówki | Konwojent na wagę złota
Fot. ivector/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Regulacyjne tsunami chwilowo nie daje się szczególnie we znaki branży cash in transit. Motywowane względami czysto fiskalnymi zmiany zasad homologacji bankowozów to już przeszłość, a przygotowany jeszcze przed pandemią projekt gruntownej nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia wycofano z prac legislacyjnych na bliżej nieokreślony czas w związku z ekspansją COVID-19. Głównym wyzwaniem dla podmiotów konwojujących wartości pieniężne jest dziś pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

W początku roku 2020 wszystko wskazywało na to, że obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony fizycznej obejmie całkiem pokaźne grono podmiotów, w tym większość instytucji finansowych. „W zakresie zmian w ustawie o ochronie osób i mienia przewidywane jest wprowadzenie obligatoryjnego stosowania zarówno specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO), jak i zabezpieczenia technicznego w celu zapewnienia ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. Wprowadzenie na poziomie ustawowym wymogu jednoczesnego stosowania obu ww. form ochrony pozwoli zwiększyć standard ochrony tego rodzaju obiektów” – zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia, przedstawionym 6 lutego 2020 r. pod numerem UD47.

Dokładnie miesiąc później wybuchła pandemia i projekt ustawy wycofano z prac legislacyjnych w III kw. 2020 r., nie wskazując przy tym daty przywrócenia go na agendę. Uzasadniając tę decyzję, twórcy przedłożenia wskazali, iż przyjęcie proponowanych rozwiązań „spowodowałoby wzrost kosztów ich utrzymania, a tym samym negatywnie wpłynęłoby na sytuację przedsiębiorców odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych obiektów, obszarów, urządzeń i transportów, co ze względu na społeczno-gospodarcze skutki sytuacji epidemicznej jest obecnie niecelowe”. Choć od wiosny br. sytuacja epidemiczna w Polsce uległa znaczącej poprawie, nie widać woli ponownego podjęcia prac nad nowymi przepisami.

Mało chętnych do pracy

Przedstawicielom sektora CIT spędza tymczasem sen z oczu deficyt konwojentów. Zawód, który przez lata pozycjonowany był na samym szczycie w branży ochrony, dziś nie przyciąga zbyt wielu chętnych. Jak wskazują przedstawiciele firm CIT, za takowy stan rzeczy odpowiada kilka czynników, niemniej podstawowe znaczenie mają niesatysfakcjonujące zarobki. Choć placówek edukacyjnych kształcących w kierunku umożliwiającym uzyskanie uprawnień do  konwojowania wartości pieniężnych nie brakuje – są wśród nich zarówno szkoły podyplomowe, jak i policealne, a w Radomiu jedna z wyższych szkół prowadzi odpowiednie studia licencjackie – absolwenci nie kwapią się, by zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej.

Reprezentanci pracodawców podkreślają, iż nie są w stanie zaoferować absolwentom wynagrodzenia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK