Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Klienci preferują swobodny wybór form płatności

Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Klienci preferują swobodny wybór form płatności
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Maciejem Żołyńskim, dyrektorem generalnym Cardtronics Polska, rozmawiał Konrad Machowski.

Jakie perspektywy na współ­czesnym, coraz bardziej zdi­gitalizowanym rynku mają płatności gotówkowe? Z jednej strony ta forma wydaje się być nieprzystająca do realiów go­spodarki elektronicznej, z dru­giej jednakże wciąż jest naj­bardziej odporna na wyzwania w rodzaju terroryzmu czy ata­ków hakerskich…

– Gotówka była, jest i najpew­niej pozostanie jedną z podsta­wowych form zapłaty, zwłaszcza w obrocie detalicznym. Pomimo ekspansji firm fintechowych oraz intensywnej promocji płatności bezgotówkowych wciąż ponad 80% transakcji w polskiej gospo­darce zawieranych jest w trady­cyjny sposób. Również ilość go­tówki w obiegu notuje od kilku lat konsekwentne przyrosty. We­dług najnowszych statystyk NBP, obejmujących II kwartał 2017 r., wartość gotówki znajdująca się w obiegu w Polsce to ponad 189 mld zł. Klasyczna forma za­płaty posiada też zalety, któ­rych brakuje wszelkiego rodzaju płatnościom elektronicznym. Posiadając banknoty i monety w portfelu, zawsze i wszędzie je­steśmy w stanie dokonać trans­akcji, tymczasem w przypadku płatności kartą czy smartfonem mogą pojawić się liczne proble­my, poczynając od niekompa­tybilności karty z terminalem, a kończąc na rozładowaniu się akumulatora telefonu. Dlatego Cardtronics, jako największy na świecie operator bankomatowy, wychodzi z założenia, że klien­ci powinni dysponować pełną swobodą wyboru formy zapłaty, co zresztą w znacznym stopniu ma już miejsce w naszym kraju. W Polsce doskonale funkcjonują różnego rodzaju systemy płat­ności bezgotówkowych. Mamy możliwość płacenia zbliżenio­wego, zarówno kartą, jak i telefo­nem, coraz większą popularność zyskują sobie aplikacje mobilne w rodzaju BLIKA, przy – jak wspo­mniałem wcześniej – wiodącej roli gotówki.

Często przytaczanym argumen­tem za ograniczaniem wolume­nu gotówki ma być sytuacja w najbardziej rozwiniętych kra­jach świata. Czy faktycznie na zachodzie Europy coraz trud­niej zapłacić gotówką?

– Badania wskazują na całkiem odwrotny trend. Dla przykładu, w Niemczech niemal 90% płatno­ści dokonywanych jest tradycyjnie, w niektórych sklepach czy restau­racjach wręcz nie da się zapłacić inaczej aniżeli gotówką. Podobnie wygląda sytuacja w Wielkiej Bry­tanii czy Stanach Zjednoczonych. USA to dla naszej firmy rynek ma­cierzysty, dysponujemy tam siecią 90 tys. bankomatów, dlatego też każdego roku badamy postawy najbardziej perspektywicznej grupy klientów – amerykańskich millennialsów. Mogłoby się wy­dawać, że młodzi Amerykanie płacą głównie telefonami, zegar­kami czy nawet siatkówką oka. Nic z tych rzeczy. Większość tych mło­dych ludzi wciąż preferuje gotów­kę jako formę płatności. Formę, która daje im najlepszą możliwość kontrolowania swoich wydatków. Fizycznie ubywająca ilość pienię­dzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI