Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Algorytm sposobem na regulacyjne tsunami

Raport Specjalny | IT@BANK 2022 | Algorytm sposobem  na regulacyjne tsunami
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamiczny rozwój gospodarki elektronicznej co i rusz generuje nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa rynku finansowego. Odpowiedzią organów nadzorczych jest wzmożona aktywność regulacyjna, co z kolei stanowi dodatkowe obciążenie dla instytucji obowiązanych. I tu z pomocą przychodzi RegTech, czyli technologie ukierunkowane na optymalizację wypełniania wymogów regulacyjnych przez podmioty nadzorowane.

Karol Mórawski

Uproszczenie i automatyzacja procedur wynikających z przepisów prawa stanowią jeden z głównych kierunków cyfrowej rewolucji w biznesie od samego początku tego procesu, by wspomnieć choćby oprogramowanie księgowe czy systemy umożliwiające zdalne rozliczanie się z takimi podmiotami, jak urzędy skarbowe bądź ZUS. RegTech sensu stricto, czyli wyspecjalizowane rozwiązania dedykowane procedurom typowym dla branży finansowej, powstał znacznie później, a jedną z przesłanek pojawienia się tego trendu na rynku była obserwowana od zakończenia globalnego kryzysu lat 2007–2011 zwiększona aktywność regulatorów. To wówczas pojawiło się, używane po dziś dzień, określenie „regulacyjne tsunami”, doskonale ukazujące, jak olbrzymim wyzwaniem dla instytucji obowiązanych było opanowanie i wdrażanie szybko rosnących obowiązków w zakresie sprawozdawczości obligatoryjnej, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy obowiązków informacyjnych względem konsumenta.

Tę gałąź rynku IT wypromował kryzys

W sukurs bankom przyszła wówczas branża IT, ze szczególnym uwzględnieniem fintechów, które mniej więcej przed dekadą szturmem weszły na rynek finansowy. Część z nich za główny cel działalności przyjęła „likwidację luki pomiędzy zgodnością a wydajnością poprzez technologię i automatyzację”, jak segment RegTech określili eksperci brytyjskiego nadzoru finansowego, Francesca Hopwood Road, Pavle Avramovic i Shelley Cross, w artykule, który ukazał się na łamach portalu opinii FCA Insight.

Według ustaleń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, początki technologii regulacyjnych dostrzec można jeszcze przed globalną recesją spowodowaną upadkiem Lehman Brothers, niemniej proces ten uległ istotnemu zdynamizowaniu po roku 2016. „Większość ankietowanych dostawców RegTech wprowadziła swe rozwiązania w życie dopiero w ciągu ostatnich sześciu lat” – zaznaczono w  obszernym raporcie, przygotowanym w ub.r. przez EUNB.

Kierunek ten okazał się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczą liczby, przytaczane przez wiodące ośrodki badawcze. Analizy firmy Research and Market wskazują, iż w latach 2021–2027 rynek ma wzrosnąć ponad trzykrotnie, z niespełna 9 mld do przeszło 29 mld USD, a i tak jest to jeden z bardziej wstrzemięźliwych głosów. Cytowani już eksperci brytyjskiego nadzoru finansowego wspominają o 55 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK