Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Nieruchomości: Przedpłata w kredycie hipotecznym…. Kto zarządza tym ryzykiem?

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Nieruchomości: Przedpłata w kredycie hipotecznym…. Kto zarządza tym ryzykiem?
Fot. harbucks/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kredyty hipoteczne są postrzegane jako koło zamachowe każdej gospodarki i systemu finansowego. Jednak są także przyczyną wielu kryzysów finansowych, jeżeli ryzyka w nich zawarte nie są właściwie zdiagnozowane i zarządzane.

Namiastka takich ryzyk jest obecnie widoczna w kredytach udzielonych w CHF. Większość krajów opiera kredyty hipoteczne na stałej stopie w dłuższym okresie. Czasami nawet aż do zapadalności kredytu.

Stałe oprocentowanie kredytu daje kredytobiorcy przewidywalność, a także zmniejsza jego ryzyko kredytowe. Jest to ważny element w zarządzaniu ryzykiem w każdym banku. Kosztem zmniejszenia ryzyka kredytowego bank przejmuje i zarządza ryzykiem stóp procentowych, tak aby niezależnie od zewnętrznych warunków rynkowych umożliwić klientowi płacenie stałych rat. 

Co stanowi o istocie problemu

Eksperci widzą kolejne istotne ryzyko. Powinno być ono przedyskutowane i zarządzane. Polski system bankowy, próbując uruchomić kredyty ze stałą stopą, nie uzgodnił kluczowego elementu z punktu widzenia zarówno relacji z klientem, jak również zarządzania ryzykiem, czyli sposobu potencjalnej przedpłaty kredytu. Obecnie każdy bank stosuje własne „autorskie” rozwiązania.

Konieczne jest określenie, czy taka przedpłata jest związana z potencjalnym kosztem (model europejski), czy też jest dokonywana z założenia przez klienta w każdym czasie życia kredytu bez dodatkowych kosztów (model amerykański). Choć wielu osobom wydaje się to mało istotne, to jest kluczowe dla sposobu zarządzania ekspozycją stopy procentowej, jak również kosztu początkowego kredytu.

Kredyt ze stałą stopą z możliwością przedpłaty i opłatą w momencie spłaty powinien mieć niższe oprocentowanie, bowiem ryzyko przyszłej spłaty jest wyceniane i rozliczane dopiero w momencie zadeklarowania przez klienta takowej. Koszt przedpłaty powinien ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK