Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse – VSoft SA: Zarządzanie procesami w banku – wspiera czy przeszkadza we wprowadzaniu zmian w organizacji nastawionej na cel

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse – VSoft SA: Zarządzanie procesami w banku – wspiera czy przeszkadza we wprowadzaniu zmian  w organizacji nastawionej na cel
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jest wiele definicji zarządzania procesami w banku, jednak według firmy technologicznej, takiej jak nasza, aby prawidłowo zrozumieć jak zbudowana jest struktura procesów oraz jaka rola jest za nią odpowiedzialna, kluczowe jest odniesienie się do opisu zasad „panujących” w konkretnym banku. Z naszej perspektywy najlepiej, kiedy to zarządzanie skupia się na koncentracji kluczowych działań w organizacji właśnie przez pryzmat procesów.

Jakub Rabong
analityk w Pionie Rozwoju Obszaru Bankowości VSoft SA

Ujęcie procesowe pozwala na weryfikację czy to, co robimy jest zasadne, przyszłościowe i wnosi wartość dodaną do naszej organizacji. Oczywiście przy założeniu, że dostępne zasoby wykonują zaplanowane czynności w celu osiągnięcia zamierzonego celu. 

Zarządzanie procesami możemy podzielić na kilka etapów: 

1. Opis procesu
Procesy opisujemy (np. przy pomocy map procesów, regulacji), stale weryfikujemy i analizujemy o co w nich chodzi (wizyty w oddziałach, „ulubione zliczki czasowe”, rozmowy, spotkania, badania rynku) i czy to jest to samo, co w naszym opisie – jeżeli nie, poprawiamy. 

2. Weryfikacja z klientem
Kolejnym krokiem jest porównanie naszych spisanych i przeanalizowanych czynności w ramach procesów z klientem (wewnętrznym i zewnętrznym) i jego potrzebami. Sprawdzamy czy nasz opis i analiza są komuś potrzebne, a jeżeli nie to dlaczego i co możemy zrobić, aby wyjść z tego muda procesowego. Jeżeli mówimy o marnotrawstwie to aspekt kosztów kłania nam się dość nisko i pyta czy to jest potrzebne? Nie można tego zrobić taniej, a przy okazji szybciej i lepiej? Dobrze opisany proces jest się w stanie sam obronić/lub nie, pokazując liczby i założenia, które dadzą kompletny zbiór informacji potrzebnych do wydania decyzji co robimy. 

3. Właściciel procesu
Kolejnym ważnym aspektem w poprawnym opisaniu procesu jest jego właścicielstwo. W przypadku, gdy podzielimy procesy wewnątrz organizacji na trzy duże bloki: zarządcze, biznesowe i wspierające, to w każdym możemy wydzielić części procesowe tak, aby miały swój początek, środek i koniec. Możemy to również zrobić od dołu, czyli opisać wszystkie czynności, zagregować je do procesów, wyznaczyć najważniejsze dla organizacji i właśnie te monitorować oraz usprawniać. W dalszej kolejności przenieść je do metaprocesów, których stopień realizacji będzie raportowany sponsorom procesów (zwykle członkom zarządu). Każdy sposób jest dobry, aby wnieść wartość dodaną dla organizacji. Ważne jest, aby właściciele procesów, czyli role w organizacji, które odpowiadają za skuteczną realizację celów procesu wraz z ich poprawnym opisem, monitorowaniem i usprawnieniem byli kompetencyjnie umocowani w regulaminach organizacyjnych banku, a co za tym idzie posiadali moc sprawczą, aby zarządzać procesem. 

Dobrze opisane procesy jasno określają co jest początkiem, ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK