Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Silny konkurent banków przybędzie z Azji?

Raport Specjalny. Horyzonty Bankowości 2020. Finanse: Silny konkurent banków przybędzie z Azji?
Fot. ekaphon/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Globalizacja gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych, wymusza radykalną zmianę paradygmatu w wielu obszarach. Należą do nich między innymi ograniczenia, nakładane przez organy regulacyjne w różnych regionach świata oraz ich wpływ na konkurencję na rynkach.

Zagrożeniem dla europejskiego sektora bankowego są już nie tyle amerykańscy giganci technologiczni z grupy GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple), tylko firmy bigtech wywodzące się z Azji – twierdzą eksperci rynku finansowego. Podmioty te dysponują gigantycznymi środkami i najnowszymi technologiami, a ponieważ działają w sposób transgraniczny w przestrzeni wirtualnej, nie podlegają bezpośrednio europejskim i amerykańskim organom nadzorczym. Nie jest tajemnicą, że dalekowschodnie bigtechy wspierane są w różny sposób przez władze, przez co zyskują kolejną przewagę konkurencyjną nad firmami z Europy, gdzie tego typu pomoc publiczna jest konsekwentnie ograniczana. Konsekwencją kryzysu gospodarczego z lat 2007–2009 były nasilone kontrole sektora finansowego przez unijne organy antymonopolowe. Komisja Europejska w dalszym ciągu aktywnie monitoruje pomoc dla banków i podobne zobowiązania.

W przygotowanym przez PwC opracowaniu „Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption” znalazła się sugestia, że to właśnie Azja stanie się w najbliższym czasie kluczowym ośrodkiem innowacji technologicznych, a postrzeganie Ameryki, w szczególności Doliny Krzemowej, w charakterze globalnego lidera technologicznego może w istocie przysłonić postępującą globalizację w dziedzinie innowacji. Już dziś największy na świecie rynek pożyczek typu peer-to-peer (P2P) jest w Chinach, ten kraj wyróżnia się też największym upowszechnieniem smartfonów w skali globalnej. Analitycy PwC podkreślają, że w całej Azji firmy starają się sprostać szybko rosnącym oczekiwaniom klientów usług finansowych, z reguły wyprzedzając pod tym względem inne rynki. Sprawnie wdrażają mobilne innowacje i budują płynne, wielokanałowe doświadczenia klienta. Bigtechy korzystają też powszechnie z analityki mobilnej do obsługi klientów w kontekście transakcji, a przetwarzanie w chmurze zyskuje na popularności, stając się priorytetem technologicznym. W Azji ponad 50% instytucji traktuje chmurę publiczną jako krytyczny element prowadzenia swojego biznesu lub przynajmniej jedną z priorytetowych kwestii. Również banki działające w regionie wdrażają i integrują technologie płatności mobilnych, często we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Każdy, kto jest choć trochę zorientowany w ekosystemie regulacyjnym panującym na rynku polskim i europejskim, od razu zauważy, jak wiele barier prawnych trzeba byłoby pokonać, by podobnie działać, nie mówiąc nawet o koniecznych środkach na inwestycje.

Wszystkie oczy zwrócone na Wschód

Według World Economic Forum, w 2020 r. łączny PKB krajów Azji przekroczy PKB pozostałej części świata. Oczekuje się, że do 2030 r. region będzie w przybliżeniu odpowiadał za prawie 60% globalnego wzrostu. W krajach z regionu Azji i Pacyfiku będzie też żyła większość (90%) z 2,4 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK