Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bruksela uzupełnia Bazyleę III

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Bruksela uzupełnia Bazyleę III
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pod koniec 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet regulacji do wdrożenia w ramach unii bankowej. Ich celem „jest konieczność dalszego wzmacniania odporności banków”. Inicjatywa opiera się na już obowiązujących przepisach unijnego prawa bankowego i ma na celu uzupełnienie regulacji wprowadzonych po kryzysie 2008–2009. Banki działające w Polsce mogą na zmianach skorzystać.

Justyna Patynowska

„Chodzi o to, aby ramy regulacyjne uwzględniały wszelkie wyzwania, wciąż stojące na drodze do osiągnięcia stabilności finansowej, gwarantując jednocześnie, że banki nadal będą mogły wspierać gospodarkę realną” – zapowiada Komisja Europejska. I zapewnia, że docenia rolę banków w finansowaniu gospodarki, wspieraniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i to, że są głównym źródłem finansowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Nowe propozycje mają na celu uzupełnienie programu już wdrożonych reform poprzez uwzględnienie pewnych nieuregulowanych dotychczas kwestii, które mają zasadnicze znaczenie dla dalszego zwiększania zdolności banków do przetrwania ewentualnych wstrząsów. Propozycje te są dopracowaniem niektórych elementów ram regulacyjnych tam, gdzie jest to niezbędne dla zwiększenia ich prowzrostowego charakteru i proporcjonalności w stosunku do stopnia złożoności struktury, rozmiaru oraz profilu działalności banków. Obejmują również środki, które będą wspierały małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inwestycje w infrastrukturę.

Zmiany wymogów kapitałowych dla banków kończą reformę systemu finansowego określaną jako Bazylea III. Komitet Bazylejski wypracował już czwartą wersję standardów. Według wielu bankowców ich wprowadzenie osłabi pozycję banków europejskich w stosunku do amerykańskich.

– Europa potrzebuje silnego i zróżnicowanego sektora bankowego do finansowania gospodarki – mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych. – Potrzebne nam są banki zapewniające kapitał niezbędny nie tylko przedsiębiorstwom do inwestowania, utrzymywania konkurencyjności czy zaistnienia na większych rynkach, ale także gospodarstwom domowym, aby mogły planować wydatki z wyprzedzeniem. Nowe propozycje mają służyć zmniejszaniu ryzyka. Opierają się one na przyjętych standardach światowych przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki europejskiego sektora bankowego – wyjaśnia. Zdaniem Pawła Flaka z EY dla banków działających w Polsce istotne mogą okazać się zmiany wynikające z zastosowania zasady proporcjonalności. „Zgodnie z postulatem KE w przypadku mniejszych i mniej złożonych banków zakres niektórych wymogów (w tym np. raportowania) mógłby zostać ograniczony bez wpływu na stabilność tych instytucji i całego sektora. To z kolei może doprowadzić do obniżenia kosztów administracyjnych w tych bankach. Ma to istotne znaczenie, biorąc pod uwagę presję na rentowność w sektorze bankowym” – ocenił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Będą zmiany w unii bankowej

Zaproponowane rozwiązania wynikają z bieżących prac Komisji i Europejskiej i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI