Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2016: Konflikt interesów w projekcie Rekomendacji Z

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.03.foto.142.a.400xPowoływanie zarządu, jego wynagradzanie oraz audyt to trzy najistotniejsze obszary w banku, w których zaistnieć może konflikt interesów. Jak skutecznie go zidentyfikować oraz wdrożyć mechanizmy kontrolne?

Joanna Stygar
dyrektor w dziale audytu Mazars

W ostatnich miesiącach Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował projekt Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach. Od razu nasunęło się pytanie: czym różni się ład wewnętrzny od ładu korporacyjnego?

Ład wewnętrzny dla banków w rozumieniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wymaga, aby każdy posiadał prężne i solidne zasady zarządzania, które obejmują jasną strukturę organizacyjną. Ponadto bank powinien posiadać przejrzyste zasady dotyczące obowiązków i odpowiedzialności w organizacji oraz efektywne procesy identyfikacji, zarządzania i monitorowania ryzyk, na które jest narażony. Ład wewnętrzny zawiera odpowiednie mechanizmy kontroli

Konflikt interesów w projekcie Rekomendacji Z Joanna Stygar dyrektor w dziale audytu Mazars

Powoływanie zarządu, jego wynagradzanie oraz audyt to trzy najistotniejsze obszary w banku, w których zaistnieć może konflikt interesów. Jak skutecznie go zidentyfikować oraz wdrożyć mechanizmy kontroli wewnętrznej, politykę rachunkowości i procedury, jak również politykę wynagradzania, które wpływają na efektywne zarządzanie ryzykiem.

Natomiast ład korporacyjny jest szerszym pojęciem, gdyż odnosi się do procesu, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane do raportowania. Ład korporacyjny może obejmować wszystkie relacje w korporacji dotyczące akcjonariuszy, dostawców produktów, usług i zasobów ludzkich, klientów, czyli szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego. Ma on na celu wyznaczenie ról i obowiązków uczestników życia korporacyjnego. Innymi słowy, jest to system wdrożony w celu zarządzania organizacją i sprawowania nad nią kontroli w największym możliwym stopniu. Ponadto jest on związany z promowaniem takich zasad, jak przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność. Organizacje, które postępują zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, są postrzegane jako bardziej interesujące dla inwestorów.

Ład wewnętrzny stanowi część ładu korporacyjnego i dotyczy przede wszystkim wewnętrznej struktury organizacyjnej instytucji. Na ład wewnętrzny składają się m.in. cele i strategie organizacji, apetyt na ryzyko oraz kontrola wewnętrzna. Czy bez odpowiedniej kontroli wewnętrznej bank nie zrealizuje swoich celów? Zrealizuje, jednakże ich osiągnięcie może wiązać się ze zbyt dużym kosztem i wysiłkiem organizacyjnym. Cele mogą być realizowane nieefektywnie, na przykład poprzez zbyt długie procesy decyzyjne. Bank może też być narażony na ryzyko nadużycia wynikającego z tzw. luk w systemach kontroli wewnętrznej. Z powodów podanych powyżej wydaje się, że odpowiedni system kontroli wewnętrznej w bankach jest jednym z trudniejszych zagadnień, szczególnie w ostatnich latach, gdy ilość tzw. regulacji stale wzrasta, a bank powinien osiągać odpowiednie wyniki finansowe.

Projekt Rekomendacji Z dotyka kilku ważnych punktów dotyczących funkcjonowania rady ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI