Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków | Uszczelnianie systemu

Raport Specjalny | Forum Bezpieczeństwa Banków | Uszczelnianie systemu
Fot. vectorhot/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiany, wprowadzane do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, powinny zwiększyć skuteczność walki z tym procederem. Szczególnie pozytywnie należy ocenić udrożnienie wymiany informacji w ramach grup kapitałowych, jako że dotychczasowe regulacje budziły wiele wątpliwości interpretacyjnych.

W styczniu br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych przepiwsach. Było to bezpośrednio spowodowane potrzebą odpowiedzi na wyzwania związane z AML, takie jak np. rosnący rynek walut wirtualnych, nowe sposoby ukrywania majątku oraz trudności w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Jak informuje pragnący pozostać anonimowym ekspert Banku Pekao, znowelizowane prawo zacznie obowiązywać już w tym roku. Oznacza nowe powinności dla instytucji obowiązanych w dziedzinie weryfikacji danych o beneficjentach rzeczywistych z centralnym ich rejestrem, raportowanie rozbieżności w tym zakresie czy stosowanie wzmożonych działań w odniesieniu do klientów i transakcji powiązanych z krajami trzecimi wysokiego ryzyka. Równocześnie pojawią się nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących działalność na rzecz spółek lub trustów oraz jednostek zaangażowanych na rynku walut wirtualnych, rozszerzeniu ulegnie też katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji w CRBR.

Łatanie dziur

– W tym roku spodziewamy się również wejścia w życie ustawy o Systemie Informacji Finansowej, która zapewni generalnemu inspektorowi szybszy dostęp do danych o klientach instytucji finansowych, nakładając przy tym na instytucje zobowiązane obowiązki związane z raportowaniem danych. Równocześnie na wdrożenie oczekują wymogi wynikające z VI dyrektywy AML. Wszystkie te regulacje z pewnością usprawnią i uszczelnią system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zapowiada ekspert banku Pekao.

Także Paweł Olejnik, ekspert ds. bezpieczeństwa finansowego i sankcji międzynarodowych, Credit Agricole Banku Polska, twierdzi, że wprowadzane zmiany powinny zwiększyć skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy. Szczególnie pozytywnie należy ocenić umożliwienie szerszej wymiany informacji w ramach grup kapitałowych, bo dotychczasowa regulacja budziła wiele wątpliwości interpretacyjnych. – Przygotowanie do wdrożenia zmian będzie dla banków sporym wyzwaniem, w szczególności z uwagi na konieczność zmian informatycznych i procesowych. Niewątpliwie odczują to także klienci banków, których będziemy  prosić o więcej informacji, zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w trakcie jej wykonywania – zauważa.

Arkadiusz Jurkiewicz, dyrektor Biura Zabezpieczeń Systemowych PKO Banku Polskiego podkreśla, że wymogi AML/CTF wymuszą dodatkowe inicjatywy i zatrudnienie dodatkowych analityków, co ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK