Raport Specjalny: Etyka to po prostu szacunek

Raport Specjalny: Etyka to po prostu szacunek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z Piotrem Badowskim, prezesem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, rozmawiał Sławomir Dolecki.

Czym się różni zarządzanie wierzytelnościami od windykacji?

– Windykacja jest jednym z elementów procesu zarządzania wierzytelnościami. To dużo szersza działalność, związana z oceną zdolności kredytowej potencjalnych kontrahentów w ramach procesu gospodarczego, ze sprawdzaniem ich moralności płatniczej, monitoringiem płatności, czyli nadzorowaniem czy spływają one w terminie, z akcją przypominania o zaległościach i wreszcie z windykacją, zarówno polubowną, jak i egzekucją komorniczą. Zarządzanie wierzytelnościami związane jest także ze skupem długów od wierzyciela, który poszukuje możliwości odzyskania chociaż części środków finansowych, które ulokował w sprzedaż, dostarczenie usług czy finansowanie kredytu, a które z różnych powodów nie są regulowane. Tak więc firmy, które zarządzają wierzytelnościami mogą obsługiwać cały proces bądź jakiś element tego procesu, na przykład windykację.

Zapytałem, ponieważ słowo „windykacja” nie kojarzy się zbyt dobrze, „zarządzanie wierzytelnościami” brzmi dużo lepiej, a jakiś czas temu zmieniliście nazwę związku, zamieniając właśnie jeden zwrot na drugi. Czy była to kwestia poszerzenia pola działania, czy ucieczka od niezbyt dobrze postrzeganego słowa?

– Duża część naszych członków zajmuje się przede wszystkim windykacją, ale nie tylko. Czy ona kiedykolwiek będzie miała dobrą konotację? Myślę, że nie, bo taka jest niestety specyfika tej działalności. Są zawody, które nigdy nie będą się dobrze kojarzyły, ponieważ z natury związane są z czymś skomplikowanym, z czymś, co sprawia nam problem i czego nie lubimy.

Natomiast musimy brać pod uwagę fakt, że nieodłącznym elementem gospodarki wolnorynkowej są opóźnienia w płatnościach, często występujące niezależnie od dobrych intencji płatnika, związane z czasową lub trwałą niemożnością zapłaty. I właśnie firmy windykacyjne starają się pomagać tym podmiotom, które dokonały finansowania, w odzyskaniu swoich należności. Wiąże się z to z kontaktem z dłużnikiem. Oczywiście naszym zadaniem jest dbanie o to, aby relacje te normować i oddzielić profesjonalizm od emocji, które są z tym trudnym procesem związane. Z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że my – współpracując z instytucjami finansowymi– a przede wszystkim z przedsiębiorcami – zapobiegamy temu, by narastały zatory płatnicze, które mogą powodować, że kolejny podmiot będzie miał problemy z regulowaniem własnych zobowiązań.

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zrzesza ponad 70 firm i instytucji działających na terenie całej Polski. Jak to część rynku?

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami
Organizacja powstała w 2003 r. jako Polski Związek Windykacji. Reprezentuje i broni interesów działających w Polsce firm windykacyjnych, podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami, wywiadem gospodarczym oraz faktoringiem. Obecnie zrzesza ponad 70 podmiotów działających na terenie całej Polski.
Zarząd związku ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców, związkami branżowymi i mediami. Celem tego współdziałania jest zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji wielu istniejących zapisów prawnych utrudniających m.in. prowadzenie działań windykacyjnych w Polsce, a także współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących branży. Dążeniem władz organizacji jest także upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej działalności zarządzania wierzytelnościami poprzez organizowanie specjalistycznych konferencji oraz kursów i szkoleń.

– Bardzo duża, choć nie staramy się za wszelką cenę zrzeszyć wszystkich podmiotów rynku. Oczywiście zależy nam na tym, żeby najlepiej prosperujące firmy uczestniczyły w naszych działaniach, ponieważ zazwyczaj szczycą się one najlepszą branżową wiedzą. Mamy jednak świadomość, że jest to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK