Raport specjalny: E-egzekucja coraz bliżej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Internetowy bankowy tytuł egzekucyjny od kilku lat wzbudza duże emocje - także dlatego, że tak długo trwają próby jego wprowadzenia.

Krzysztof Maciejewski

Wprowadzenie e-BTE planowane jest na 2015 r. Instytucja ta jest bardzo istotna z punktu widzenia banków, gdyż zastosowanie formy elektronicznej bankowego tytułu egzekucyjnego znacznie uprości i przyspieszy proces dochodzenia przez nie należności. Czy postępowania z e-BTE będą szybsze? W opinii prawników trudno w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, bo potrzeba odpowiednich rozporządzeń i systemów, które będą musiały się dotrzeć. Zresztą już teraz postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym, a takim jest BTE, jest jednym z najszybszych w sądownictwie powszechnym. Czy jest więc po co się śpieszyć?

Internetowe wnioski Trochę jednak tak, gdyż jak wiadomo Ministerstwo Sprawiedliwości chce odciążyć sądy powszechne od załatwiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Takich spraw jest co roku ponad milion. Pierwotnie e-BTE miało ruszyć już na początku 2012 r. Teraz wiadomo, że resort sprawiedliwości zamierza powołać 11 elektronicznych sądów orzekających bankowe tytuły egzekucyjne i zajęcia wierzytelności z rachunków, a ponadto uruchomić w nich e-usługi prawne dla konsumentów i przedsiębiorców. W każdej z apelacji funkcjonować ma jeden sąd e-BTE (wydział cywilny sądu rejonowego) rozpoznający sprawy według miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika. Zatrudniać będzie nie sędziów, lecz referendarzy, którzy zostaną przejęci na potrzeby sądów e-BTE spośród urzędników pracujących w istniejących obecnie ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych. Na podstawie ksiąg, lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności, banki będą mogły wystawiać BTE z bezpiecznym podpisem elektronicznym, które zostaną utrwalone w systemie teleinformatycznym sądu.

Wniosek o nadanie e-BTE klauzuli wykonalności wraz z załącznikami składany będzie wyłącznie przez internet. Całe postępowanie ma przebiegać również w systemie elektronicznym. Dokument zostanie złożony w repozytorium sądu, który nada mu klauzulę wykonalności, ponadto będzie podlegał procedurze wydruku weryfikacyjnego. Egzekucja z e-BTE może być (nie musi) inicjowana także za pomocą internetu.

Długie procesy Planowana zmiana legislacyjna, zmierzająca do zastąpienia dotychczasowej instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego elektroniczną jego wersją, znajduje się w dalszym ciągu na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI