Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Co dalej?

Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Co dalej?
Fot. Feodora/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w rynek finansowy, nie oszczędzając przy tym segmentu bancassurance. Ograniczone zostało bowiem funkcjonowanie stacjonarnych placówek bankowych, które stanowiły istotny kanał sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Przed obecnym kryzysem tendencje spadkowe obserwowane były głównie w sprzedaży produktów inwestycyjnych, obecnie trend ten objął także ochronne polisy na życie oraz ubezpieczenia majątkowe.

Bancassurance dla sektora bankowego to cenne źródło pozaodsetkowych przychodów, co w dobie rekordowo niskich stóp procentowych nabiera szczególnego znaczenia. Wartość dodaną dla ubezpieczycieli stanowi z kolei ułatwiony dostęp do klientów, którzy – regularnie korzystając z usług bankowych – mają większą sposobność zakupu polisy. Związki klientów z bankami są bliższe niż z ubezpieczycielami, bowiem z ich z usług konsumenci korzystają praktycznie na co dzień, a polisy kupują zazwyczaj najwyżej kilka razy w roku. Co więcej, banki cieszą się powszechnym zaufaniem, więc zamiast szukać agenta czy korzystać z porównywarek sieciowych, konsument mógłby zakupić polisę przy okazji wykonywania operacji bankowej. Rzecz w tym, by taki produkt zaspokajał aktualne jego potrzeby, co wcale nie jest takie proste. Dodatkowo część konsumentów przyzwyczaiła się do kontaktów z agentami, a to wcale nie tak łatwo zmienić.

Przewagą banków nad agentami może być to, że sprzedają zarówno polisy powiązane z produktami bankowymi (np. ubezpieczenie kredytu), jak i niezależne od nich (stand alone), choćby ubezpieczenia komunikacyjne. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń za I kw. br., w dziale II (ubezpieczenia na życie – udział poszczególnych grup ubezpieczeń w składce bancassurance działu I) – 54% stanowiły polisy inwestycyjne, 41% było powiązanych z produktem bankowym, a jedynie 5% nie było z nim w żaden sposób powiązanych.

Składka w dół

Z przygotowywanych przez PIU kwartalnych raportów dotyczących rynku bancassurance wynika, że przez pierwsze trzy miesiące tego roku przez kanał bankowy sprzedano ubezpieczenia o wartości ok. 1,55 mld zł. W dziale I składka przypisana wyniosła 0,97 mld zł, co odpowiada dynamice 94,9% r/r, udział składki bancassurance w dziale I sięgnął 17,5% (spadek o 2,2 pkt. proc. w porównaniu do I kw. 2020 r.). Składka przypisana z produktów, inwestycyjnych zamknęła się kwotą 0,52 mld zł (dynamika 102,0%). W kanale bancassurance w dziale II składka przypisana brutto wyniosła 0,57 mld zł, natomiast udział składki bancassurance w dziale II osiągnął 4,7% (wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do I kw. ub.r.). Do końca marca 2021 r. sprzedano 17,1 mln polis.

Przy szczegółowej analizie widać jednak, że istotne spadki zaobserwowano w obszarze produktów inwestycyjnych. Ten ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK