Raport Specjalny | BANCASSURANCE | Rynek bancassurance w cieniu wirusa

Raport Specjalny |  BANCASSURANCE | Rynek bancassurance w cieniu wirusa
Fot. Blue Planet Studio/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość składki przypisanej brutto, pozyskanej przez polskich ubezpieczycieli w kanale bancassurance, obniża się systematycznie już od kilku lat. Pandemia koronawirusa nie odwróciła zasadniczo tego trendu – w II kw. br. banki sprzedały polisy o łącznej wartości 2,57 mld zł, co stanowiło zaledwie 72% rezultatu uzyskanego rok wcześniej.

Sytuację na rynku bancassurance od wielu już lat monitoruje Polska Izba Ubezpieczeń, a efekty tych analiz prezentowane są w kwartalnych raportach. Najświeższe opracowanie obejmuje dane za II kw. br., zatem uwzględnia już okres pierwszych, najsilniejszych obostrzeń, wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się infekcji. Podstawą dla sporządzenia raportu były dane pozyskane z 20 zakładów ubezpieczeń na życie, reprezentujących 96,1% branży, oraz 18 podmiotów reprezentujących Dział II (polisy majątkowe i osobowe), z udziałem w rynku na poziomie 87,8%.

Polisy inwestycyjne w odwrocie

Rola kanału bancassurance w dystrybucji produktów życiowych zmniejsza się co najmniej od czterech lat – to jeden z najważniejszych wniosków płynących z lektury najnowszego zestawienia PIU. Trzy lata temu, w II kw. 2017 r., banki dostarczyły zakładom ubezpieczeń 4,3 mld zł składki przypisanej brutto, co stanowiło ponad 35% przychodów ubezpieczycieli z tego segmentu rynku. Tak doskonałe rezultaty, zarówno pod względem kwotowym, jak i procentowym, to już przeszłość. Rok później w kanale bancassurance zebrano jedynie 28,5% składki przypisanej brutto w Dziale I, a okres kolejnych 12 miesięcy zamknął się kwotą 2,5 mld zł, stanowiącą 23,7% całego przychodu z polis na życie. W roku bieżącym spadkowy trend zauważalnie przyspieszył, na co najpewniej miała wpływ sytuacja epidemiczna. Dość, że w okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem br. sprzedaż ubezpieczeń na życie przez banki zamknęła się rezultatem 1,7 mld zł, co oznaczało niespełna 17-procentowy udział w łącznej kwocie 10,1 mld zł, pozyskanej przez ubezpieczycieli z tytułu produktów z Działu I. Za tak duży regres odpowiadają przede wszystkim polisy inwestycyjne. Ich sprzedaż w II kw. br. przyniosła 846 mln zł, co stanowiło zaledwie 61% wyniku uzyskanego rok wcześniej (1 mld 380 mln zł).

Jeśli zestawimy aktualny rezultat z efektem uzyskanym w analogicznym okresie roku 2018 (2 mld 71 mln zł), okaże się, że wartość składki przypisanej brutto uzyskanej ze sprzedaży produktów inwestycyjnych za pośrednictwem banków zmniejszyła się 2,5 razy. Nieco inaczej prezentuje się sytuacja w ubezpieczeniach na życie o charakterze ochronnym. Tutaj II kw. ub.r. przyniósł wzrost pozyskanej składki w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej o 20 mln zł (odpowiednio 1 mld 106 mln zł i 1 mld 126 mln zł), natomiast w okresie kwiecień–czerwiec br. banki sprzedały polisy za łączną kwotę 854 mln zł, co oznacza jedynie ¾ rezultatu wypracowanego 12 miesięcy wcześniej. Z uwagi na tendencję wzrostową, obserwowaną w tym akurat segmencie przez ostatnie cztery lata, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK