Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Trzecia linia obrony

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Trzecia linia obrony
Fot. bakhtiarzein/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Audyt i doradztwo spełniają wiele funkcji w instytucjach nadzorowanych i regulowanych, jak banki, stanowią systemowy element mechanizmu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach, wskazując obszary wymagające poprawy. Ich efektem jest nie tylko usunięcie błędów i niezgodności, ale także ogólne usprawnienie działania, co przekłada się na ograniczenie ryzyk reputacyjnych i prawnych, łącznie z negatywnymi konsekwencjami kontroli zewnętrznych.

Audyt wewnętrzny – dzięki regularnej ocenie wykonywania kontroli zarządczej oraz czynności o charakterze doradczym – stanowi cenne wsparcie kierownictwa instytucji. Oba te działania pozostają w funkcjonalnej zależności, i jako takie powinny być wykonywane łącznie. W efekcie audyt wspiera prezesa, zarząd i radę, potwierdzając, że konkretny obszar w ramach organizacji funkcjonuje prawidłowo lub wskazując potrzebę poprawy. Ważną jego funkcją jest doradztwo, na który to proces składają się różne aktywności – poczynając od szkoleń, przez wspieranie różnego rodzaju zespołów, aż do wydawania opinii.

Warto podkreślić, iż audytor ograniczony jest w swojej działalności doradczej do konsultacji, samo podjęcie działań naprawczych pozostaje w gestii organów statutowych banku. Uczestnicy dorocznego badania „State of the Internal Audit Profession Study”, przeprowadzonego przez firmę PwC, deklarują ewaluację roli audytu wewnętrznego do obszarów ryzyka i współpracy z działem zarządzania owym ryzykiem. To w ocenie badanych tworzy jego wartość dodaną.

Nowa rola w dobie cyfrowej transformacji

Zmiany w gospodarce globalnej, w pierwszym rzędzie rozwój technologiczny oraz ostatni kryzys finansowy, stały się głównymi kwantyfikatorami zmian w odniesieniu do funkcji i postrzegania roli audytu i doradztwa. – Dzisiejszy krajobraz biznesowy sprawia, że audyt wewnętrzny musi dotrzymywać tempa zmianom, jakie zachodzą w banku i dostrzegać ryzyka, jakie przed nim stoją. Oprócz koncentracji na ryzyku, wśród pozostałych czynników wpływających na wzmocnienie roli audytu wewnętrznego znalazły się: umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji banku i sektora – uważa tak 52% badanych; współpraca z działem zarządzania ryzykiem i innymi departamentami – 35% oraz właściwe wykorzystanie analiz danych – 34%. Wyniki badania wskazują, że organizacje, w których audyt wewnętrzny postrzegany jest jako realnie wpływający na podniesienie wartości danego podmiotu, są dużo bardziej zaawansowane na wszystkich tych polach. Audyt wewnętrzny staje się zaufanym doradcą zarządu, rady nadzorczej oraz kierownictwa banku, to trend, który widać już także na polskim rynku kapitałowym – podkreśla Piotr Urban, partner i lider zespołu zarządzania ryzykiem PwC.

Rosnąca rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu wartości banku wiąże się także z doborem właściwych kompetencji członków zespołu. 65% interesariuszy, którzy nie widzą, aby audyt wewnętrzny przyczyniał się do wzrostu wartości, uważa że główną barierą jest brak talentów. Rozwiązaniem jest dobór właściwej kadry, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK