Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Regulacyjna mapa drogowa na nadchodzący czas

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Doradztwo regulacyjne to jeden z istotniejszych obszarów działalności firm konsultingowych, świadczących usługi dla instytucji finansowych. Sukcesywny przyrost przepisów i rekomendacji nadzorczych, powstających zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, rodzi w sektorze bankowym rosnące zapotrzebowanie na ekspertyzy zarówno w zakresie wdrażania nowych regulacji, jak też stałego zapewnienia zgodności z już obowiązującym prawem.

Obserwowana w ostatnich latach aktywność ustawodawców i regulatorów rynku finansowego bywa powszechnie określana mianem regulacyjnego tsunami, jednak określenie to jest bałamutne. Wypada zgodzić się z opinią Piotra Puczyńskiego, niezależnego eksperta, który wskazywał, iż w przeciwieństwie do klęsk żywiołowych zacieśnianie regulacyjnego gorsetu dla branży bankowej ma charakter trwałego, konsekwentnego procesu. To oznacza, iż zarówno firmy doradcze, jak i audytorzy badający prawidłowość implementacji przepisów czy zaleceń nadzorczych w instytucjach finansowych nie muszą obawiać się o zapotrzebowanie na swe usługi.

W nadchodzących latach największym wyzwaniem dla podmiotów gospodarczych, w tym banków, będzie uwzględnienie w ich wewnętrznych regulacjach czynników środowiskowych, społecznych i odnoszących się do ładu korporacyjnego (ESG). Tematyka ta była podejmowana wielokrotnie podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego uczestnicy podkreślali wagę wyzwania, jak i jego długofalowy charakter. W warunkach polskich szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialne podejście do transformacji energetycznej, która – z uwagi na większe niż w innych państwach UE uzależnienie gospodarki od węgla – musi przebiegać w sposób płynny, acz ukierunkowany na źródła niskoemisyjne. Równocześnie wypada zgodzić się z opinią Przemka Gdańskiego, prezesa zarządu BNP Paribas Banku Polska, iż w sferze ESG znacznie ważniejsze jest kreowanie właściwych postaw, aniżeli działania stricte regulacyjne.

Bazylea III: ani kroku wstecz

Z punktu widzenia stricte ekonomicznego najbardziej doniosłym wydarzeniem ostatnich miesięcy było wejście w życie trzeciej już transzy reguł bazylejskich, czyli wypracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego rekomendacji i wytycznych dla instytucji finansowych z całego świata. Od 28 czerwca br. zasady te mają zastosowanie do sektora bankowego w państwach UE, a wraz z początkiem nowego roku obejmą także banki brytyjskie. Warunkiem ich obowiązywania w pełnym brzmieniu jest oczywiście wypracowanie stosownych regulacji przez Komisję Europejską i ich przyjęcie na forum unijnego parlamentu. Już dziś wiadomo, że z uwagi na sytuację pandemiczną prace te potrwają rok dłużej niż przewidywano, a wejścia w życie przepisów implementujących finalne postanowienia Bazylei III należy się spodziewać nie wcześniej niż w 2023 r.

Wielką niewiadomą jest też ostateczny kształt wspólnotowego prawa, w tym poziom implementacji zapisów Komitetu Bazylejskiego. Rekomendowane przez tę organizację zwiększenie wymogów kapitałowych dla sektora bankowego bywa niekiedy postrzegane jako dodatkowe obciążenie, utrudniające instytucjom finansowym wspieranie gospodarki podnoszącej się po kryzysie. Stąd naciski ze strony niektórych państw członkowskich na władze w Brukseli, by ostateczną wersję przepisów nieco złagodzić. Przeciwko takiemu podejściu występuje ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK