Raport NetB@nk: użytkownicy bankowości elektronicznej coraz bardziej aktywni

Raport NetB@nk: użytkownicy bankowości elektronicznej coraz bardziej aktywni
Fot. stock.adobe.com/barameefotolia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na koniec 2018 r. liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 38 mln. Aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych było łącznie 17,2 mln. Z bankowości internetowej aktywnie korzystało też 1,58 mln klientów z sektora MSP. Znaczący wzrost - zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym - odnotowano natomiast wśród użytkowników mobilnych aplikacji bankowych, których liczba osiągnęła 11,2 mln, w tym 8,7 aktywnie logujących się do serwisu bankowego przez smartfony - wynika z najnowszej edycji raportu NetB@nk.

Raport #NetBank: na koniec 2018 r. liczba umów bankowości internetowej przekroczyła 38 mln #ZBP #BankowośćMobilna #aplikacje #banki

IV kwartał minionego roku zamknął się rekordową liczbą umów bankowości internetowej wśród indywidualnych klientów banków. Po raz pierwszy przekroczyła ona 38 mln. W ujęciu kwartalnym przybyło 800 tys. nowych umów (2,2%), natomiast w ciągu całego roku liczba ta wzrosła o 2,5 mln sztuk (7,7%). Aktywność klientów korzystających z bankowości internetowej odnotowała natomiast nieznaczny spadek w stosunku do III kwartału 2018. Z BI aktywnie korzystało 17,2 mln osób – o 0,5% mniej k/k, jednak podobnie jak w przypadku liczby umów, w ujęciu rocznym przybyło 1,3 mln klientów (8,4%).

Istotnie na koniec IV kwartału zwiększyła się liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej. 8,7 mln klientów aktywnie logowało się do swojego banków za pomocą smartfonów i innych urządzeń moblinych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku, klientów ceniących sobie bankowość w telefonie przybyło o 800 tys. (10,50%), a od początku minionego roku aż o 2,4 mln (28%).

Urządzenia mobilne popularne w bankowości

– Już połowa (50,62%) aktywnych klientów bankowości internetowej w Polsce korzysta z serwisów transakcyjnych swoich banków także za pomocą urządzeń mobilnych i dedykowanych aplikacji. Wysokie tempo przyrostu aktywnych klientów mobilnych i skokowy wzrost popularności tego kanału w ubiegłym roku pokazują, że coraz więcej osób docenia wygodę i funkcjonalność jaką oferuje bankowanie w telefonie. Warto pamiętać, że Polska bankowość jest dziś liderem wykorzystania nowoczesnych technologii, jednak bardzo wysokie obciążenia sektora mogą w długim terminie stanowić zagrożenie dalszego rozwoju w tym kierunku – mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Na koniec IV kwartału liczba klientów MSP posiadających dostęp do bankowości internetowej wynosiła blisko 2,5 miliona. Udział aktywnych klientów MSP w łącznej liczbie klientów MSP w dalszym ciągu wzrasta z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z danymi na koniec grudnia 2018 r. ponad 1,58 mln klientów MSP loguje się do bankowości elektronicznej co najmniej raz w miesiącu.

Dane za IV kwartał 2018 r. wskazują na kontynuację wzrostowego trendu w zakresie wartości operacji bezgotówkowych rozliczanych w systemie Elixir, Express Elixir i Euro Elixir. Wartość operacji rozliczanych w systemach do rozliczeń w walucie krajowej wyniosła łącznie 1 443,27 mld zł. Tylko w ujęciu kwartalnym, wartość transkaji w systemie Elixir wzrosła o 9,25%, co można uzasadnić sezonowascią z uwagi na okres świąteczny. W ciągu całego roku, wartość transakcji bezgotówkowych zwiększyła się o 11,57%.

Sukcesywnie wzrasta również popularność usługi przelewów natychmiastowych. W systemie Express Elixir, w samym tylko IV kwartale wykonano 4,37 mln przelewów o wartości 9,29 mld zł. Tym samym, wzrost zainteresowania przelewami natychmiastowymi w ujęciu kwartalnym wyniósł 33,2% i aż 147% w ujęciu rocznym, gdyż w analogicznym okresie roku 2017 Polacy wykonali tylko 1,7 mln takich operacji.

Zobacz cały Raport NetB@nk II kw. 2018 r. >>>

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP