Raport NBS | Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Poręczenia Kredytowe – wspólnie dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Raport NBS | Finansowanie rozwoju na obszarach wiejskich | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Poręczenia Kredytowe – wspólnie dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, której obszar działania skupia się na szeroko rozumianym rozwoju terenów wiejskich. Wspomaga inwestycje i działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. Swoją ofertę fundacja kieruje przede wszystkich do samorządów obszarów wiejskich i małych miast. Komplementarne dla aktywności fundacji działania prowadzi spółka Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Celem jej działalności jest wspieranie przedsiębiorców - zarówno przy tworzeniu nowych firm, jak i rozwoju już istniejących podmiotów działalności gospodarczej.

Fundacja EFRWP została utworzona w 1990 r. i od samego początku prowadziła działalność finansową wspierającą inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich. Efektem tych działań były setki kilometrów dróg, tysiące przyłączeń gazowych, ćwierć miliona przyłączeń telefonicznych. W kolejnych latach fundacja poszerzyła zakres działalności o nowe obszary, swoją główną ofertę kierując w coraz większym wymiarze do mieszkańców obszarów wiejskich pragnących rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą. Pierwszym operatorem rolniczych kredytów finansowanych ze środków fundacji był Bank Gospodarki Żywnościowej, a finansowane przez EFRWP linie kredytowe na tyle atrakcyjne, że działalność ta umożliwiła finansowanie tworzenia małych firm na terenach wiejskich, ale także na modernizację i dostosowanie wielu gospodarstw do nowej rzeczywistości, w jakiej znaleźli się rolnicy.

Krzysztof Podhajski

Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje stanowiska kierownicze i dyrektorskie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2000-2008), Krajowej Spółce Cukrowej S.A. (2008-2009) i PGE Energia Odnawialna S.A. (2009-2012). Od roku 2012 piastował funkcję doradcy prezesa EFRWP, a w styczniu 2015 r. został członkiem zarządu fundacji

 

Obecnie fundacja kontynuuje działalność kredytową i pożyczkową. Działalność kredytowa jest prowadzona za pośrednictwem banków współpracujących z EFRWP. Wszystkie kredyty udzielane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego w banku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje potwierdzające możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania. Po stronie współpracującego banku jest podjęcie wszystkich niezbędnych czynności związanych z podjęciem decyzji kredytowej i udzieleniem kredytu. Szczegóły współpracy reguluje umowa między Fundacją a bankiem.

Aktualnie oferowane produkty kredytowe finansowane ze środków Fundacji to:

 1. Program kredytowania „Wiarygodny Partner”
 2. Mikrokredyty
 3. Kredyty na agroturystykę

Program kredytowania „Wiarygodny Partner” jest przeznaczony na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. O kredyty mogą ubiegać się spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ważne informacje

 • Kwota kredytu od 20 tys. zł do 1 mln zł.
 • Finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości do 70% kapitału kredytu może stanowić poręczenie funduszu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (w województwie podkarpackim do 80% kapitału kredytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego).
 • Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi 3,20 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym.
 • Jednorazowa prowizja do 2% kwoty kredytu pobierana przez bank.
 • Okres na jaki udzielony zostanie kredyt jest uzależniony od jego przeznaczenia:
  • do 8 lat w przypadku kredytu na inwestycje w środki trwałe,
  • do 3 lat w pozostałych przypadkach,
  • na 12 miesięcy jako kredyt odnawialny.

Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. O kredyty mogą ubiegać się spółki osobowe, rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą.

Ważne informacje

 • Maksymalna kwota kredytu to 20 tys. zł.
 • Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia brutto.
 • Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie przez bank.
 • ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI