Raport NBS: Działania Agencji Rynku Rolnego na rzecz sektora rolno-spożywczego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.04.foto.018.b.400xAgencja Rynku Rolnego (ARR) i banki spółdzielcze realizują swoje cele w podobnych obszarach, gdyż ich działalność skierowana jest m.in. na wspieranie i obsługę beneficjentów funkcjonujących w niezwykle istotnych dla polskiej gospodarki sektorach rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Banki spółdzielcze i instytucje rządowe cechuje również to, że duży nacisk kładą na budowanie długotrwałych i bliskich relacji ze swoimi beneficjentami i klientami. Działalność tych instytucji ukierunkowana jest na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Łukasz Hołubowski

ARR od 26 lat wspiera sektor rolno-spożywczy. Została powołana w 1990 r., aby realizować działania na rzecz zapewnienia równowagi pomiędzy popytem na produkty rolne a ich podażą. Na przestrzeni lat zmieniał się zakres jej działalności. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej ARR, jako akredytowana agencja płatnicza, jest jedną z instytucji realizujących wspólną politykę rolną (WPR), a jej aktywność dotyczy przede wszystkim funkcjonowania rynków produktów rolnych.

Łukasz Hołubowski

Prezes Agencji Rynku Rolnego. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji publicznej i międzynarodowych firmach doradczych. Na swojej zawodowej ścieżce zajmował się budowaniem organizacji i zarządzaniem zespołami projektowymi. Kierował multiterytorialnymi i multikulturowymi projektami regulacyjnymi i doradczymi dla największych instytucji finansowych na świecie. Ma też doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z wykrywaniem oraz zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadził rozmowy z agendami kontrolnymi Unii Europejskiej odnośnie do wykrywanych błędów w zarządzaniu i implementacji największych inwestycji w Polsce współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował jako trener w European Institute of Public Administration. Był też wykładowcą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Członek ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).

Medalista Mistrzostw Polski w szermierce (złoto, brąz). Członek Kadry Narodowej, wielokrotny uczestnik mistrzostw i pucharów świata

Beneficjentami działań ARR są producenci rolni, przedsiębiorcy zajmujący się produkcją, przechowywaniem lub przetwórstwem artykułów rolno-spożywczych oraz zakupem i sprzedażą tych artykułów na terenie UE lub krajów trzecich, a także organizacje zrzeszające ww. podmioty. Znaczna część udzielanej pomocy kierowana jest do konsumentów (w tym do dzieci i młodzieży) za pośrednictwem placówek oświatowych oraz organizacji charytatywnych. Od akcesji Polski do UE do końca marca 2016 r. ARR wypłaciła beneficjentom funkcjonującym w sektorze rolno-spożywczym 12,6 mld zł.

ARR realizuje szeroki zakres działań. Posiada znaczne doświadczenie w administrowaniu mechanizmami uruchamianymi w sytuacjach kryzysowych, m.in. w latach 2014-2015 wypłaciła trzy transze tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw w związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską zakazu przywozu unijnych produktów rolno-spożywczych. W 2016 r. zostanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI