Raport NBP nt. Transakcji Kartowych: Model biznesowy usługi cash back

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.09.foto.044.400xNa polskim rynku nie istnieje żaden konkretny wypracowany model finansowy cash back - wypłaty gotówki w kasie punktu handlowo-usługowego przy okazji bezgotówkowej transakcji zakupu z użyciem karty - wskazuje analiza przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski.

Usługa cash back to alternatywne rozwiązanie dla wypłaty gotówki z oddziału banku lub bankomatu, które umożliwia pobranie z kasy sklepu wyposażonego w terminal POS do 200 zł (karty Visa) bądź do 300 zł (karty MasterCard). Zwykle transakcja jest bezpłatna albo pobierana opłata pozostaje niższa niż z tytułu wypłaty gotówki z bankomatu nienależącego do banku wydającego kartę. Z usługi mogą korzystać posiadacze kart debetowych Visa i Master- Card/Maestro wydanych przez banki, które uruchomiły funkcjonalność cash back. Z danych NBP wynika, że na koniec grudnia 2013 r. na rynku było 28,2 mln kart debetowych, co wskazuje na ogromny potencjał grupy odbiorców.

Płatność do rozliczenia

Transakcja typu cash back przebiega w czterostronnych systemach kart płatniczych – analogicznie jak ma to miejsce przy tradycyjnej transakcji kartowej bezgotówkowej, jedyną różnicą jest rozbudowany etap obciążenia rachunku klienta (o dwie kwoty, tj. transakcji bezgotówkowej oraz wypłaty cash back zainicjowanej przez klienta). Pierwszy etap to autoryzacja polegająca na weryfi kacji karty i jej posiadacza, a także na sprawdzeniu, czy ma on do dyspozycji dostateczną ilość środków na pokrycie transakcji. Etap ten trwa zaledwie kilka sekund.

Zapytanie autoryzacyjne wysyłane z terminala POS przez sprzedawcę jest kierowane – za pośrednictwem agenta rozliczeniowego i organizacji płatniczej – do banku wydawcy karty. Odpowiedź autoryzacyjna przygotowana przez bank wydawcę karty wraca tą samą droga do terminala POS. Ostateczne obciążenie rachunku klienta i uznanie rachunku sprzedawcy należną kwotą są poprzedzone etapami rozliczenia i rozrachunku.

Z reguły pod koniec dnia roboczego szczegółowe dane o transakcjach trafi ają od agenta rozliczeniowego do organizacji płatniczej. W informatycznym systemie tej organizacji zatwierdzane są dane transakcyjne i przygotowana jest informacja fi nansowa dla obu banków uczestniczących w transakcji (banku reprezentującego agenta rozliczeniowego, tj. instytucje obsługujące sklep, oraz banku wydawcy karty, tj. bank klienta). Na ostatnim etapie procesu płatności bank wydawca karty dokonuje przelewu należnymi sprzedawcy środków na rachunek organizacji płatniczej, która po odliczeniu prowizji przesyła płatności do banku reprezentującego agenta rozliczeniowego. Bank agenta przesyła środki na rachunek sprzedawcy, a bank wydawca obciąża rachunek, do którego jest przypisana karta płatnicza klienta.

KRÓLOWA GOTÓWKA

Polacy posiadający konto osobiste najczęściej podejmują gotówkę z bankomató...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI