Raport: Horyzonty bankowości 2021 | TECHNOLOGIE – IDENTT SP. Z O.O. | Potwierdzanie tożsamości klienta – wyzwania i możliwości

Raport: Horyzonty bankowości 2021 | TECHNOLOGIE – IDENTT SP. Z O.O. | Potwierdzanie tożsamości klienta  – wyzwania i możliwości
Fot. stock.adobe.com/Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Potwierdzenie tożsamości osoby nieznanej jeszcze w danej instytucji jest szczególnie istotne w całym procesie obsługi klienta. Od jej wiarygodności zależy wiele istotnych kwestii. Niewystarczająco dokładna weryfikacja umożliwia dokonanie wyłudzeń przy użyciu fałszywej tożsamości, często na znaczne kwoty. Zakładanie konta klienta z wykorzystaniem skradzionych danych jest zazwyczaj stosowane do popełnienia przestępstwa, co podważa wiarygodność danej firmy. Poza bezpieczeństwem weryfikacji tożsamości i dokładnością jej wyniku, należy wziąć pod uwagę także czas trwania, dostępność i wygodę takiego procesu.

Jan Szajda, CEO IDENTT SP. Z O.O.

Obecnie dokumenty tożsamości zawierają wiele zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Mają one na celu wyeliminowanie fałszerstw. Niestety, większość z nich wymaga czasochłonnego i skomplikowanego procesu weryfikacji w odpowiednio wyposażonym laboratorium. Na dokumencie znajdują się także cyfry kontrolne i inne informacje, pozwalające na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości – wymagają one jedynie przeliczenia i weryfikacji. 

Ze względu na warunki i dostępny czas obsługi klienta proces weryfikacji tożsamości podczas kontaktu z pracownikiem danej instytucji zawęża się najczęściej do sprawdzenia kilku podstawowych elementów: daty ważności dokumentu, manualnego porównania wizerunku znajdującego się na zdjęciu z obecną osobą, a także, w rzadkich przypadkach, sprawdzenia dźwięku upadającego dokumentu. Nie bez znaczenia jest także ryzyko wywierania wpływu na konkretnego pracownika przez grupy przestępcze.

Kontrola dokumentów

Istotną pomocą są wdrażane w ostatnich latach, m.in. przez banki, systemy wspierające proces rejestracji nowych klientów. Pozwalają one w sposób automatyczny zweryfikować poprawność danych znajdujących się na dokumencie, jak również potwierdzić ich spójność. Uzupełnione o elementy weryfikacji biometrycznej mogą potwierdzić tożsamość właściciela dokumentu lub wskazać wykryte nieprawidłowości.

Zastosowanie automatycznych systemów potwierdzania tożsamości w ramach zdalnej rejestracji nowego klienta zapewnia zwiększenie dostępności usług zarówno w wymiarze lokalizacyjnym, jak i czasowym. Dzięki temu firmy mają możliwość dotarcia do większego grona klientów.

Obecnie udostępniamy usługi wspierające proces weryfikacji tożsamości dla wielu instytucji, w szczególności w branży finansowej. Korzystając z naszych doświadczeń możemy stwierdzić, że automatyczna weryfikacja pozwala na dokładniejsze i bardziej wiarygodne zweryfikowanie dokumentu, niż jest to wykonywane metodą tradycyjną. W połączeniu z biometrycznym sprawdzeniem wizerunku osoby, instytucja korzystająca z naszych rozwiązań ma zdecydowanie większą szansę na wykrycie nieprawidłowości.

Jako grupa IDENTT od ponad 20 lat zapewniamy narzędzia wspierające weryfikację dokumentów tożsamości dla klientów z wielu krajów świata. Dzięki temu wiemy, że już samo sprawdzenie cyfr kontrolnych w kodzie MRZ pozwala na wykrycie wielu prób fałszerstw. Zastosowanie dodatkowych elementów wykorzystywanych przez nasz system podczas procesu weryfikacji dokumentu w znaczącym stopniu zwiększa poziom wiarygodności wykonanej kontroli.

Weryfikacyjne sito

Inną funkcjonalnością, która znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa, jest sprawdzenie, czy dana osoba nie posługuje się podobnym wizerunkiem oraz różnymi danymi. Skorzystanie z takiego rozwiązania minimalizuje ryzyko przejścia przez proces osób przygotowujących wiele dokumentów z wykorzystaniem fałszywych danych, na konkretną osobę.

W ostatnim czasie głośne były informacje o zatrzymaniu osób z grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami przez podszywanie się pod systemy płatności. Na zdjęciach wykonanych podczas zatrzymania możemy dostrzec maski wykorzystywane do zmiany wizerunku podczas zakładania kont. Podobne próby oszustw zostały zablokowane u naszych klientów dzięki rozwiązaniu, które dostarczamy. Możemy powiedzieć, że m.in. dzięki naszemu systemowi weryfikacji dokumentów udało się uniknąć założenia kont bankowych, które byłyby później wykorzystywane do popełnienia przestępstwa.

Zapewnienie odpowiedniego rozwiązania, które jest praktyczne w użyciu, a jednocześnie zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego uważamy, że istotny jest zakres weryfikacji, jakie dane rozwiązanie może zaoferować dla dokumentów z konkretnego kraju oraz ciągły rozwój i ulepszanie rozwiązania.

Nowy sposób potwierdzania tożsamości klienta

Mijają już prawie dwa lata od kiedy w Polsce jest wydawany dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest to nowy wymiar dokumentów tożsamości, dający znaczne możliwości wiarygodnego potwierdzenia oryginalności dokumentu.

Polski dowód osobisty posiada kilka funkcjonalności, wymagających różnego poziomu uwierzytelnienia.

Dowód może stanowić dokument podróżny – ma zakodowane informacje zgodnie ze standardem organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, dzięki czemu możliwe jest odczytanie wizerunku osoby oraz danych osobowych. Posiada także Certyfikat Obecności – potwierdzający obecność dokumentu w danym czasie i miejscu. Dostęp do podstawowych danych osobowych, jak i do Certyfikatu Obecności jest chroniony numerem CAN, wydrukowanym na dokumencie.

Kolejne funkcjonalności to: Profil osobisty – wymagający podania PIN-u krótszego oraz Podpis osobisty, którego użycie wymaga podania PIN-u dłuższego.

W ostatnim czasie pojawiła się także możliwość umieszczenia i wykorzystywania komercyjnego podpisu kwalifikowanego – bezpośrednio na dowodzie osobistym.

Skorzystanie z Profilu osobistego, jak też z Podpisu osobistego wymaga aktywacji warstwy elektronicznej, która może być dokonana podczas odbierania dowodu w urzędzie lub przy kolejnych wizytach.

W odpowiedzi na nowe możliwości, jakie daje dowód osobisty z warstwą elektroniczną, we współpracy z Bankiem Pekao SA opracowaliśmy rozwiązanie pozwalające na potwierdzenie tożsamości klienta poprzez odczytanie danych z warstwy elektronicznej jego dowodu.

Rozwiązanie na platformy Android oraz iOS pozwala na pobranie wizerunku osoby zapisanego na dokumencie, jego danych osobowych, podpisów elektronicznych na tych danych oraz Certyfikatu Obecności. Po odczycie dane mogą zostać przekazane do systemu IDENTT celem dalszej weryfikacji – sprawdzenia poprawności podpisów czy też aktualności i poprawności Certyfikatu Obecności w bazie udostępnianej przez administrację publiczną.

Obecnie każda osoba posiadająca dowód wydany po marcu 2019 r., w przypadku zagubienia lub utraty dokumentu ma możliwość jego zawieszenia na czas dwóch tygodni lub całkowitego unieważnienia. Dzięki integracji z publiczną bazą zawieszonych oraz unieważnionych dokumentów istnieje możliwość natychmiastowego odrzucenia dowodu osobistego, który został utracony przez jedną osobę, a który jest wykorzystywany w fałszerstwie przez inną.

Rozwiązanie zostało uzupełnione o sprawdzanie żywotności osoby przechodzącej przez proces oraz porównywanie wizerunku dostępnego w warstwie elektronicznej dokumentu i dostępnego na wykonanych podczas weryfikacji nagraniach – tak, aby wykluczyć możliwość użycia dokumentu, którego nie jest się właścicielem w procesie uwierzytelnienia klienta.

Wygodne narzędzie

Zaproponowane przez nas rozwiązanie nie wymaga aktywacji warstwy elektronicznej – czyli nadania numerów PIN. Dzięki temu pozwala ono na weryfikację tożsamości każdej osoby, która posiada e-dowód. Do dzisiaj zostało już wydanych ponad 4,5 mln nowych dokumentów tożsamości z warstwą elektroniczną. W tym roku dowód osobisty powinno wymienić ponad 1,5 mln Polaków, którym kończy się ważność aktualnego dokumentu. Ponad 350 tys. osób skończy w 2021 r. 18 lat – większość z nich będzie wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

Wdrożenie elektronicznych dokumentów tożsamości otwiera dotychczas niedostępne możliwości w zakresie szybkiego i wiarygodnego potwierdzenia tożsamości danej osoby i eliminuje praktycznie całkowicie ryzyko dokonania fraudu opartego na fałszywej tożsamości.

Obecnie dostępne rozwiązania, pozwalające na wykorzystywanie podpisów elektronicznych w procesie uwierzytelniania dają ogromne możliwości bezpiecznej i wiarygodnej weryfikacji klientów. Potrzeba jednak czasu, zanim elektroniczne dokumenty tożsamości zastąpią poprzednie oraz zanim zostaną zbudowane i wdrożone odpowiednie narzędzia, pozwalające na wykorzystywanie ich możliwości. Cieszymy się, że jako zespół mamy istotny wkład we wdrażanie innowacyjnych i wzmacniających bezpieczeństwo sposobów potwierdzania tożsamości.

IDENTT to firma oferująca autorskie rozwiązania wspierające proces automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości oraz rozpoznawania i porównywania twarzy. Zastosowanie systemów przyspiesza procesy obsługi klienta, dodatkowo minimalizuje ryzyka związane z posługiwaniem się fałszywą tożsamością oraz fałszywymi dokumentami. Rozwiązania te dedykowane są dla wszystkich firm, które weryfikują tożsamość swoich klientów. IDENTT wyróżnia się elastycznym podejściem, możliwością implementacji wielu różnych scenariuszy (aplikacje webowe – także na desktop, mobilne, integracja z dedykowanymi skanerami dowodów, wideorozmowy), wysoka dokładność sprawdzania dokumentów, w szczególności polskich, czy też różne modele wdrożenia – zarówno chmurowe, jak i na infrastrukturze klienta. W ostatnim czasie IDENTT udostępnił rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie warstwy elektronicznej polskiego dowodu osobistego, możliwe do wykorzystania nawet bez aktywacji e-dowodu (bez nadania numerów PIN).

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK