Raport Euro: Ekonomiczne konsekwencje pozostawania poza strefą euro dla krajów UE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kryzys finansowy, jaki w 2007 r. wybuchł w USA i Wielkiej Brytanii, a więc w krajach poza strefą euro, nie obniżył zaufania na świecie ani do amerykańskiego dolara, ani brytyjskiego funta, ani też do euro. Te trzy waluty uległy raczej wzmocnieniu niż deprecjacji w stosunku do innych walut. Kapitał zaufania do USA i głównych krajów strefy euro był i pozostaje na tyle duży, że dolar i euro są nadal podstawowymi walutami na światowych rynkach finansowych. Na skutek wzrostu ryzyka makroekonomicznego w skali globalnej uległy natomiast osłabieniu waluty krajów z niewielkim lub umiarkowanym kapitałem zaufania. Między innymi mieliśmy i nadal mamy do czynienia z dość silnym osłabieniem złotego.

Prof. Stanisław Gomułka
Główny ekonomista Business Centre Club

Mimo to wśród Polaków spadło, i to znacznie, poparcie do szybkiego wejścia do strefy euro. Stało się tak choć w strefie euro kryzys dotyczy tylko niektórych krajów i ma różne powody: problemy bankowe w Irlandii, na Cyprze oraz w Hiszpanii, nadmierne zadłużenie zagraniczne w Grecji i Portugalii oraz nadmierny dług publiczny w Grecji, Portugalii i we Włoszech. Dla Polaków najwyraźniej ważny jest fakt, że przynależność do strefy euro nie uchroniła niektórych krajów od ryzyka bankructwa, a w przypadku Grecji od faktycznego bankructwa. Nastawienie Polaków może ulec zmianie w miarę stabilizacji strefy euro i rosnącej świadomości o ekonomicznych i politycznych kosztach pozostawania poza tą strefą. Warto zastanowić się, jakie kwestie decydują o stanie tej świadomości. Stąd pytania przewodniczącego Święcickiego do członków debaty:

1. Czy reformy strefy euro uodpornią ją na przyszłe kryzysy?

Cóż, reformy strefy euro nie eliminują ryzyka dużych kryzysów w przyszłości, lecz tylko znacznie je zmniejszają. Już dziś odnotowujemy poprawę bezpieczeństwa w obszarze bankowym w efekcie dość mocnych działań ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI