Ranking – Wyróżniające się banki spółdzielcze – nowe kryteria

Ranking – Wyróżniające się banki spółdzielcze – nowe kryteria
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już w środowy wieczór 23 maja podczas Gali w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej poznamy laureatów tegorocznej edycji rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze

#MaciejMałek: Tym razem wskażemy jedynie zwycięzców oraz przybliżymy ich charakterystykę. Nie oznacza to, że nowa formuła pozostaje ostateczna i zamknięta - czekamy na Państwa uwagi i sugestie #NBS #FTBS

          Zamykając ubiegłoroczną edycję  rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze publikowanego od 2006 roku na łamach miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy zapowiadaliśmy zmianę jego formuły. Również za sprawą głosów samego napływających ze środowiska banków spółdzielczych, a więc najbardziej zainteresowanych. Przecież od pierwszej jego edycji sporo wydarzyło się w samym sektorze, oraz w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. To zresztą temat na oddzielne  opracowanie, które obiecuję przy kolejnej okazji.

IPS – znacząca zmiana w bankowości spółdzielczej

Mamy przekonanie, a nawet pewność, że wydarzeniem, które stworzyło w ostatnich latach nową jakość w sektorze było powołanie w obu zrzeszeniach Spółdzielni Systemu Ochrony. Fakt, że  wybrały one jako optymalny model działania formę spółdzielczą wydaje się nieprzypadkowy. Dziś oba systemy obejmują zakresem działania 500 banków, a przecież do końca roku, bo taki termin na decyzję zakreślił bankom spółdzielczym nadzorca liczba ta może się powiększyć.

W nowej formule rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze, to właśnie audyty IPS, oparte o porównywalne, ale inaczej wyceniane w odniesieniu do każdego ze zrzeszeń – stąd  odrębne klasyfikacje dla obu grup – elementy stanowiły podstawę wyłonienia zwycięzców w każdej z kategorii. I tu rzecz znamienna. Wieloletni obserwatorzy z pewnością wiedzą, że pierwszą z kategorii w tradycyjnej formule stanowiły banki o sumie bilansowej do 50 milionów złotych. W chwili obecnej ich liczba uległa znacznej redukcji,w efekcie czego decyzją Kapituły rankingu zostały one włączone do banków o sumie bilansowej do 100 milionów.

500 banków w rankingu

Dlaczego liczba najmniejszych kapitałowo podmiotów ulega tak znaczącemu zmniejszeniu?

To również efekt działań i rekomendacji samych Spółdzielni Systemu Ochrony . Można założyć, że w miarę rozwoju systemów ochrony wzrosną ich kompetencje, o czym  mówił w wywiadzie, jakiego udzielił niżej podpisanemu Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Wróćmy jednak do rankingu. Skoro objął zasięgiem 500 banków wydawałoby się, że organizatorzy i pomysłodawcy mają powody do zadowolenia. Nie do końca! W efekcie zmiany formuły poza klasyfikacją znalazły się takie tuzy jak choćby Krakowski Bank Spółdzielczy , Bank Spółdzielczy w Brodnicy , czy Białej Rawskiej. Dowiadujemy się, że na łączną liczbę 62 banków pozostających poza IPS-em, część rozważa  możliwość przystąpienia do systemu, zaś inne tworzą alternatywne rozwiązanie za zgodą i aprobatą Komisji Nadzoru Finansowego. Pozostaje czekać na efekty tych prac, co stworzy możliwość uzyskania zobiektywizowanych danych dotyczących sytuacji  tych banków . Otworzy to organizatorom rankingu objęcia , oby w niedodległej przyszłości wszystkich, jego zasięgiem wszystkich banków spółdzielczych.

Uprzedzając pytania tych, którzy czekają na ukazanie się drukiem numeru NBS z wynikami rankingu, a którzy przez lata zaczynali lekturę tego wydania od studiowania wielu stron tabel z zestawieniami jego poszczególnych kategorii , wyjaśniamy, że co kwartał wszyscy skupieni w SSO otrzymują takie dane. Dlatego też tym razem wskażemy jedynie zwycięzców oraz przybliżymy ich charakterystykę. Nie oznacza to, że nowa formuła pozostaje ostateczna i zamknięta – czekamy na Państwa uwagi i sugestie.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – Nie zwlekaj! Dokonaj rejestracji!