Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kolejna edycja rankingu największych banków w Polsce "Miesięcznika Finansowego BANK" obejmuje wyniki 25 podmiotów, które przekazały nam swoje aktualne dane. W obecnej edycji pokazujemy tylko banki, których suma bilansowa na koniec 2011 r. przekroczyła kwotę 1,5 mld zł.

Obecnie większość banków komercyjnych pokazuje swoje dane według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (w tabelach z wynikami oznaczone jako MSSF), a pozostałe prezentują w dotychczasowym układzie, określanym u nas skrótem PSR (polskie standardy rachunkowości). Obydwa układy nie są w pełni porównywalne – my dla potrzeb naszego rankingu przyjęliśmy wiele założeń upraszczających i agregujących wyniki tak, aby były one w maksymalnym stopniu porównywalne.

Uszeregowanie

Banki sklasyfikowane w naszym rankingu uszeregowane zostały według malejącej wielkości sumy bilansowej. Publikowane dane pochodzą z nadesłanych przez uczestniczące w rankingu instytucje informacji – bilansu, rachunku wyników oraz z danych dodatkowych z ankiety.

W tegorocznej edycji prezentujemy też dodatkowe zestawienia. Ranking konsumencki to zestawienie, w którym umieściliśmy banki udzielające kredytów konsumenckich. Odrębną kategorią stała się ocena za efektywność. Prezentujemy także wybrane dane banków udzielających kredytów na zakup nieruchomości.

W tym roku zmniejszyliśmy liczbę podrankingów – zniknął m.in. ranking banków oferujących internetowy dostęp do rachunku: powód jest prosty – obecnie to już po prostu standard. Nie publikujemy tym razem również zestawienia banków oferujących finansowanie zakupu środków transportu, po trosze i dlatego, że tylko cztery instytucje zdecydowały się na pokazanie swoich danych dotyczących tej sfery działalności.

Więcej szczegółów o zasadach klasyfikacji banków w poszczególnych zestawieniach umieściliśmy w tekstach analitycznych przygotowanych dla potrzeb ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI