Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Ranking kont bankowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Mniej uczestników niż przed rokiem to automatycznie mniejsza grupa banków, które przysłały dane umożliwiające nam wykonanie symulacji kosztów klienta związanych z używaniem danego rachunku oraz przychodów, jakie mogłyby generować prezentowane konta dla banków.

W tym roku udało nam się zaprezentować 17 kont prowadzonych przez 9 banków. Opublikowane informacje opieramy głównie na ankietach. W pojedynczych przypadkach musieliśmy w nie zaingerować, gdy np. bank podał hipotetyczne oprocentowanie lokaty powiązanej z ryzykiem inwestycyjnym. Ingerencja polegała na znalezieniu oprocentowania zwykłej lokaty niezawierającej elementu ryzyka inwestycyjnego.

Zasady symulacji

Nasz ranking to uproszczona symulacja rocznych przepływów netto z tytułu korzystania z konta. Sumując koszty, braliśmy pod uwagę opłatę za prowadzenie konta, kartę, wypłaty z bankomatów, przelewy i inne. Strona dochodowa zaś związana jest z przychodami odsetkowymi od środków na rachunku bieżącym i z lokat.

Symulacja opiera się na przyjętych przez nas założeniach, czyli: wartości miesięcznych wpływów, wysokości utrzymywanych środków na koncie oraz lokat, liczbie zewnętrznych przelewów internetowych, liczbie wypłat w obcych bankomatach na terenie Polski. Założyliśmy występowanie trzech typów klienta: podstawowego, aktywnego i premium. W naszym modelu klient podstawowy ma miesięczne wpływy na konto w wysokości 900 zł, utrzymuje na koncie średnie saldo 200 zł i na lokacie przechowuje 1300 zł. Dodatkowo do symulacji przyjęliśmy wykonanie sześciu przelewów zewnętrznych i trzech wypłaty w obcym bankomacie miesięcznie. Drugi typ klienta – aktywny, w jego wypadku na konto wpływa miesięcznie 6000 zł, przeciętne saldo na rachunku wynosi 1500 zł, ma też lokatę w wysokości 9000 zł. Dla konta aktywnego przyjmujemy 10 przelewów i pięć wypłat z obcych bankomatów w miesiącu. Ostatni typ konta, umownie nazwany premium, szacowaliśmy przy założeniu miesięcznych wpływów 12 000 zł, średnim saldzie na koncie 3000 zł oraz posiadaniu przez klienta na lokacie kwoty 25 000 zł. Dla tego typu konta przyjęto 12 przelewów zewnętrznych i 8 wypłat w bankomatach obcych. Dla każdego z opisanych wyżej typów konta wyliczyliśmy orientacyjną kwotę, jaką rocznie pochłaniają opłaty po uwzględnieniu dodatnich wpływów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI