Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Ranking banków w poszczególnych kategoriach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ograniczenia wzrostu Wyniki 2011 r. w znacznym stopniu obciążone zostały skutkami wprowadzonych rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczących ograniczenia dostępu do finansowania w walutach obcych oraz zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów.

Analizowana przez nas grupa największych banków osiągnęła 15- proc. wzrost wartości portfela kredytów dla osób fizycznych, co można uznać w t akich warunkach z a w ynik całkiem zadowalający. Ale na optymizm jest jeszcze trochę za wcześnie – okazuje się, że niemal 2/3 portfela kredytów detalicznych to kredyty hipoteczne (przeznaczone na finansowanie nieruchomości). Dla nich dalszym ograniczeniem będą wprowadzone nie tak dawno obostrzenia Rekomendacji S.

Obiektywnie patrząc w przyszłość, rok 2012 będzie trudny dla banków obsługujących rynek detaliczny. Biorąc pod uwagę strukturę pożyczanych środków nie można wykluczyć zahamowania przyrostu wartości portfela kredytowego. Scenariusz nie musi jednak wcale być taki czarny – banki w trosce o dochody będą musiały zdjąć część restrykcji, aby nie zablokować akcji kredytowej dla wszystkich kredytobiorców niezależnie od ich kondycji ekonomiczno-finansowej.

W obecnej edycji gruntownej rewizji poddaliśmy metodologię rankingu banków prowadzących działalność detaliczną dla osób fizycznych. Od tegorocznej klasyfikacji ranking zaczynamy nazywać konsumenckim – od nazwy ustawy o kredycie konsumenckim. Wśród ocenianych kategorii bierzemy pod uwagę jedynie kredyty (należności od osób fizycznych) oraz liczbę rachunków. Planowaliśmy, że zamiast należności posłużymy się wielkością kredytów, zgodnie z definicją z ustawy o kredycie konsumenckim. Okazało się jednak, że wiele banków nie przesłało tej informacji, a dla tych, które ją udostępniły kwota w wielu przypadkach była znacząco niższa niż całość należności od osób fizycznych. Dlatego, chcąc jak najlepiej odwzorować to, co się faktycznie dzieje z kredytowaniem osób fizycznych, posłużyliśmy się kategorią wykorzystywaną dotychczas, czyli całością należności od osób fizycznych. W odróżnieniu od poprzedniej edycji nie oceniamy w tym roku instytucji za zgromadzone depozyty.

Kolejnym novum w metodologii jest zmiana ogólnych zasad oceny – tym razem za każdy z ocenianych wskaźników można było dostać maksymalnie jeden punkt – najwyższa ocena przewidziana jest dla dwóch najlepszych w danej kategorii banków, ocena zerowa dla dwóch najgorszych oraz tych, dla których nie mogliśmy policzyć danego wskaźnika. Oceny pośrednie obliczane są proporcjonalnie do odchylenia od wartości progowych (analogiczny sposób oceny jest wykorzystywany w naszym corocznym rankingu firm IT pracujących na rzecz sektora finansowego).

Liderem tegorocznego zestawienia wśród banków konsumenckich został Alior Bank S.A, przed Bankiem DnB Nord Polska S.A. i Getin Noble Bankiem S.A. (patrz tabela I). Banki klasyfikowane w rankingu jeszcze rok temu w ogóle nie wzięły udziału w tegorocznym. Inne są również zasady kwalifikacji – nie trzeba się już deklarować jako bank detaliczny, korporacyjny bądź uniwersalny. Przed rokiem w grupie banków detalicznych dziś konsumenckich klasyfikowano jedynie cztery podmioty.


Ranking banków hipotecznych

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI