Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Prezentacja – Rynek instrumentów pochodnych OTC – Projekt regulacji europejskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Obecny kryzys finansowy oraz spowodowane nim problemy uczestników rynku finansowego zaskutkowały zwiększoną aktywnością legislacyjną państw UE. Nowe regulacje określają m.in. adekwatność kapitałową instytucji finansowych, status instytucji równoległego systemu bankowego (shadow banking) oraz obrót instrumentami pochodnymi poza rynkiem regulowanym. Powyższe sektory zostały uznane przez UE za podstawowe komponenty rynków finansowych, które należy uregulować w celu zapobieżenia dalszym wstrząsom gospodarczym.

Paweł Turek,
radca prawny, Senior Associate, DLA Piper Wiater sp.k.
Dominik Kępiński,
Junior Associate, DLA Piper Wiater sp.k.

Dynamiczny rozwój obrotu instrumentami pochodnymi poza rynkiem regulowanym (dalej zwanymi instrumentami pochodnymi OTC) może prowadzić do zwiększania ekspozycji finansowej uczestników takiego obrotu – zarówno podmiotów profesjonalnie posługujących się nimi (a więc np. instytucji kredytowych), jak i podmiotów, dla których obracanie instrumentami pochodnymi OTC nie jest działalnością podstawową, a zawierają je np. w celu uniknięcia ryzyka walutowego. Ponieważ zaś rozwiązania finansowe zawarte w obecnie oferowanych instrumentach pochodnych OTC są złożone, uczestnicy takich transakcji mogą mieć problemy z oceną związanego z nimi ryzyka oraz słusznością podejmowanych decyzji. Dotyczy to także podmiotów specjalizujących się w obrocie tymi instrumentami: w maju 2012 r. JP Morgan Chase & Co, jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie ogłosiła, że w wyniku błędnych inwestycji w instrumenty pochodne nabywane w celu zmniejszania ryzyka biznesowego poniosła w pierwszym kwartale 2012 r. straty rzędu 2 mld dolarów

W celu uniknięcia wyżej opisanych niebezpieczeństw UE podjęła decyzję o regulacji obrotu instrumentami pochodnymi OTC. Podstawowym aktem w tym zakresie będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (projekt rozporządzenia EMIR). Obecnie projekt rozporządzenia EMIR przechodzi konsultacje (aktualny status procesu legislacyjnego: http://ec.europa.eu/prelex/detail_ dossier_real.cfm?CL=pl&DosId= 200938. Analizowany projekt został zaopiniowany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 22 lutego 2012 r.).

Projekt rozporządzenia EMIR określa następujące uregulowania rynku instrumentów pochodnych OTC:

 1. określa kontrahentów transakcji instrumentami pochodnymi OTC podlegających rejestracji (art. 2);
 2. wskazuje sposób, w jaki zostaną określone klasy instrumentów pochodnych OTC podlegających obowiązkowi rozliczania (art. 5);
 3. ustala zasady działania repozytoriów transakcji instrumentami pochodnymi OTC (art. 78);
 4. nakazuje obowiązkowe pośrednictwo partnera centralnego przy rozliczeniu takich transakcji (art. 4);
 5. określa techniki ograniczania ryzyka kontraktów na instrumenty pochodne OTC nierozliczanych przez partnerów centralnych (art. 11);

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI