Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Główne zestawienia – Strach podszyty nadzieją

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.06.2012.foto.064.150xRok 2011 był znowu rekordowy. Gospodarka polska pozostaje jedną z najlepszych i najbardziej dynamicznych w Europie. Równie dobrze mają się polskie banki.

Grzegorz Elaniuk

Stan niepewności i niestabilności poszczególnych ogniw gospodarki światowej stopniowo zaczyna być regułą. Wizje krachu sektora finansowego na świecie zagroziły realną niewypłacalnością poszczególnych krajów. Pomimo to nikt nie wyobraża sobie, aby miało pojawić się coś, co mogłoby zastąpić banki w zasilaniu krwiobiegu światowej gospodarki. One same muszą jednak, i to w ekspresowym tempie, odnaleźć się w nowej sytuacji – działać z niewydolnym rynkiem międzybankowym, na dodatek przy nadszarpniętym zaufaniu inwestorów do wszystkich instytucji. W dłuższym horyzoncie czasowym takie zawirowania powinny wzmocnić sektor finansowy – dużo mitów i pewników, które dotychczas funkcjonowało w czasie kryzysu pęka jak bańka mydlana. Banki nadal trwają i odkrywają w sobie coraz to nowe siły, umożliwiające borykanie się z problemami, które stawia przed nimi otoczenie. To czas przemyśliwania przez te instytucje strategii, wycofywania się z niektórych segmentów rynków, ale też i porzucania mrzonek typu, że może problemy rozwiążą się same.

Polskie banki na tym tle wciąż wyglądają znakomicie. Są silne i stabilne – pomimo, i dzięki, powiązaniom kapitałowym z najaktywniejszymi bankami międzynarodowymi. Paradoksalnie wiele z nich radzi sobie nie gorzej niż spółki matki na ich macierzystych rynkach.

Rok 2011 był znowu rekordowy. Pomimo spowolnienia gospodarczego, szczególnie silnie odczuwanego w Europie, gospodarka polska to nadal jedna z najlepszych i najbardziej dynamicznych na całym kontynencie. Równie dobrze mają się banki. Nadal widoczne są jednak i dalej będą odczuwane skutki rekomendacji KNF, które wpłynęły w największym stopniu na tę część biznesu, która obejmuje relacje bank – osoby fizyczne. Akcja kredytowa dla gospodarstw domowych ulega wyhamowaniu na kilku płaszczyznach – mniej klientów przechodzi pozytywnie przez ocenę zdolności kredytowej, zaś kwoty, jakie mogą pożyczyć, są niższe. Dodatkowo ograniczony został dostęp do kredytów hipotecznych, a praktycznie znikły z rynku tak popularne dotychczas kredyty walutowe.

Prezentujemy kolejną edycję rankingu największych polskich banków „Miesięcznika Finansowego BANK”, która prezentuje ich wyniki uzyskane w roku 2011. Jest to także okazja do odnowienia formuły naszego rankingu. Pokazujemy tylko banki (i to niezależnie do formy własności), których suma bilansowa przekroczyła 1,5 mld zł. W tym roku na liście mamy tylko 25 podmiotów – banków komercyjnych, co prawda wyniki przesłał nam również Fiat Bank, ale nie spełnił kryterium wielkości sumy bilansowej.

Nieprzerwany rozwój

Sektor bankowy w Polsce systematycznie powiększa swoją bazę aktywów. W dwóch poprzednich edycjach wzrost sięgał 7-9 proc., zaś w ostatnim roku przekroczył 13 proc. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, to i tak mamy kilkuprocentowy realny wzrost aktywów przewyższający tempo wzrostu PKB w Polsce.

Tradycyjnie już miejsce pierwsze według poziomu sumy bilansowej przypadło PKO Bankowi Polskiemu S.A., który od wielu lat prawie niepodzielnie dominuje w tej kategorii.

W 2011 r. zanotował on dynamikę aktywów na poziomie 12,4 proc., czyli nieznacznie niższą od średniej dla banków sklasyfikowanych w naszym rankingu. Wartość aktywów PKO Banku Polskiego S.A. wynosiła na koniec 2011 r. 190,7 mld zł i była o ponad 40 mld zł wyższa od drugiego w klasyfikacji Banku Pekao S.A. Różnica pomiędzy obydwoma bankami z roku na rok się powiększa. Mimo to Pekao od lat dzierży drugie miejsce na liście banków o największych aktywach – udało mu się powiększyć w 2011 r. poziom aktywów o ponad 9 proc., czyli znacznie szybciej niż przed rokiem, kiedy to wzrost sięgał 2,7 proc.

Podobnie jak przed rokiem jedynie w pojedynczych przypadkach notowano w bankach bezwzględny spadek poziomu sumy bilansowej. Pozycje na tej liście są bardzo stabilne – pierwsze pięć miejsc zajmują te same banki co przed rokiem. Na miejsce 6. z 8. wszedł Getin Noble Bank S.A., na 10. z 12. awansował Nordea Bank Polska S.A. Instytucją, która w obecnej edycji awansowała najbardziej jest Alior Bank S.A. – poprawił pozycję o trzy miejsca, zaś wzrost jego aktywów przekroczył 66 proc.

Fundusze własne banków wciąż jeszcze rosną z roku na rok. Jednak tempo wzrostu słabnie. Z danych za 2011 r. wynika, że wzrost kapitałów sięgnął 9 proc., rok temu było to ponad 10 proc., a dwa lata temu ok. 20 proc. i mniej niż w roku 2008, kiedy to stopa wzrostu kapitałów własnych, które brane są na potrzeby wyliczenia współczynnika wypłacalności sięgnęła 28,2 proc. Ta ogromna zdolność umacniania bazy kapitałowej jest jedną z przyczyn dobrej kondycji polskiego sektora bankowego i jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Rywalizacja o pierwsze miejsce w kategorii kapitałów własnych także toczy się pomiędzy Pekao S.A. i PKO Bankiem Polskim S.A. – różnica pomiędzy obydwoma wynosi okoł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI