Ranking 50 największych banków w Polsce 2012: Buforowanie dyrektywy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W końcu się udało. Unijne banki będą musiały zadbać o kapitały najwyższej jakości CET1. Ale to nie jedyne wymogi, wynikające z nowego międzynarodowego porozumienia Bazylea III, które na terenie Unii Europejskiej wdroży dyrektywa CRD IV

Ewa Kadys

Bazylea III została ogłoszona 26 lipca 2010 r., a jej główne założenia zostały przyjęte na szczycie G-20 w listopadzie tego samego roku w Seulu. Nowa umowa wprowadza dodatkowy bufor kapitałowy (ang. capital conservation buffer). Jego rolą będzie zmniejszanie strat w okresie kryzysów i napięć ekonomicznych. Banki, których współczynniki wypłacalności Mc Dohana będą zbliżone do minimum, będą zmuszone w jeszcze większym stopniu ograniczać możliwości korzystania z przychodów

Minima w tym wypadku ustalono na 2,5 proc. (ten pułap ma w założeniu zostać osiągnięty przez banki w styczniu 2019 r., a datą wyjścia jest styczeń 2016 r. ze wskaźnikiem buforu na poziomie 0,625 proc.). Drugim buforem proponowanym przez twórców Bazylei III jest w bufor kapitałowy antycykliczny (ang. countercyclical capital buffer). Jego wartości wahają się w granicach 0-2,5 proc., a implementacja będzie zależeć od warunków ekonomicznych i bankowych.

Banki, których współczynnik wypłacalności będzie zbliżony do poziomu 2,5 proc. będą miały obowiązek stworzenia i utrzymywania buforu, a ponadto będą musiały liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami. Dotyczyć one będą wypłaty dywidend, transakcji typu buy back oraz przyznawania wszelkiego rodzaju bonusów.

Banki uznane za kluczowe muszą liczyć się ze zwiększeniem wymogów kapitałowych. W założeniu autorów Bazylei III strategiczne podmioty na rynku powinny z zasady legitymować się większą niż przeciętna absorpcją strat. Zmiany dotyczą też regulacji kapitałowych. W tej chwili współczynnik wypłacalności w stosunku do funduszy podstawowych wynosił 4 proc., a podstawowym minimum było 2 proc. Bazylea III podwyższa te limity odpowiednio do 6 i 4,5 proc.

Dodatkowo wprowadzono współczynnik lewarowania (ang. leverage ratio). Ma on ograniczyć zbyt wysokie finansowania przy małym udziale kapitału początkowego. Zmiany zwiększają znaczenie dla funduszy własnych banku kapitału akcyjnego (equity). Nowe zasady umożliwią korzystanie z niego do odpisywania strat. Docelowo mają też ukrócić kreatywne księgowanie, zwłaszcza z wykorzystaniem transakcji opartych na długu.

Unia mówi więcej

15 maja 2012 r. udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wdrożenia nowych wymogów bezpieczeństwa dla banków działających na terenie Unii Europejskiej. Największym problemem okazało się przekonanie Wielkiej Brytanii do przyjęcia zwierzchnictwa Komisji Europejskiej w zakresie określania progów kapitałowych i zwiększenia ich o 2,5 proc. ponad to, co zaleca Bazylea III.

Kompromis zakłada, że kraj będzie miał swobodę w podnoszeniu bufora bezpieczeństwa kapitałowego dla kluczowych banków w swoim kraju i ich spółek córek w innych krajach w wysokości nieprzekraczającej 3 proc. Jeśli jakiś kraj będzie chciał narzucić zwiększenie zabezpieczenia powyżej 3 proc., to konieczne będzie uzyskanie opinii Komisji Europejskiej. Paradoksalnie nie będzie ona dla banku wiążąca. Jeśli opinia KE jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI