Bankowość spółdzielcza w Austrii: RAIFFEISEN spółdzielcza ikona

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.10.foto.37.a.200xAustriacka Grupa Banków Raiffeisena pod względem udziału w krajowym rynku należy do największych zrzeszeń w Europie - obok holenderskiego Rabobanku i fińskiej OP - Pojhola Group.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

Logo Grupy Banków Raiffeisena stanowią już od czasów F.W. Raiffeisena dwie czarne skrzyżowane głowy końskie na żółtym tle. Znak ten jest głęboko zakorzeniony w kulturze chłopskiej w krajach europejskich. W przeszłości umieszczano go na szczytach domu, aby chronił jego mieszkańców przed wszelkim złem. Wspólne logo symbolizuje ochronę i bezpieczeństwo, którym mogą cieszyć się członkowie banków Raiffeisena współpracujący ze sobą w ramach spółdzielni kredytowej. Dzisiaj krzyż szczytowy jest najbardziej rozpoznawalną marką instytucji finansowej w Austrii.

Portfolio lidera

Banki Raiffeisena są największą grupą bankową w Austrii, reprezentując około jednej czwartej krajowego systemu. Jej skonsolidowana suma bilansowa na koniec 2009 r. wynosiła 260,3 mld euro. Grupa Banków Raiffeisena zajmuje silną pozycję zarówno w dziedzinie bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej. Klientami banków Raiffeisena jest około 4 mln Austriaków, tj. 40 proc. osób powyżej 15 roku życia. Dla 34 proc. dorosłych obywateli Raiffeisen jest najważniejszym bankiem, w segmencie korporacji obsługuje on około 60 proc. udziału w rynku.

Banki Raiffeisena są liderem na rynku bankowości internetowej. Ponad milion klientów (40 proc. rynku) realizuje transakcje z tymi bankami w cyberprzestrzeni, przy czym z reguły jest to równoległy do stacjonarnych placówek kanał sprzedaży produktów.

Banki Raiffeisena dysponują największą w Austrii siecią 2234 placówek (45 proc. ogółu), w których zatrudnionych jest 81 tys. osób (23,4 tys. w bankach krajowych). W przeciwieństwie do spółdzielczych grup bankowych w Niemczech, Szwajcarii czy Finlandii ma trójszczeblową strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą:

  • autonomiczne, działające na szczeblu lokalnym banki Raiffeisena,
  • samodzielne banki regionalne,
  • bank krajowy Raiffeisen Zentralbank.

Piramida sukcesu

Pierwszy szczebel tworzy 535 lokalnych banków Raiffeisena. W 2009 r. wskutek fuzji 6 tych banków zaprzestało samodzielnej działalności. Jeszcze w 1960 r. w Austrii było 1754 banków Raiffeisena, a w 1998 r. 683. W ostatnich latach zmniejszyła się też liczba placówek (w ostatnich dwóch latach o 19). Banki lokalne są stosunkowo małe, zatrudniają od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników. Średnio bank Raiffeisena liczy 3,2 tys. członków, którzy są jego właścicielami. Oprócz centrali posiada on zwykle 3-4 oddziały, a jego suma bilansowa nie przekracza 100 mln euro.

Obszar działania każdego banku Raiffeisena jest ściśle ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI