Rafał Sura odwołany przez Senat z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej

Rafał Sura odwołany przez Senat z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej
Rafal Sura Fot. NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po tym jak Rafał Sura złożył rezygnację z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej, Senat odwołał go z RPP.

Wniosek o odwołanie Sury poparło 82 senatorów, 9 było przeciw, 7 się wstrzymało. Po odwołaniu Sury skład Rady skurczył się do 7 osób z 10 przewidzianych w ustawie o NBP.

Sura nie podał publicznie powodów decyzji o złożeniu mandatu.

W maju 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa zawnioskowała do prezydenta RP o powołanie Sury na wolne stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Kt zastąpi Surę w RPP?

Do RPP piątej kadencji Senat powołał w styczniu Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. W miejsce Sury senacka większość zapowiadała w grudniu 2021 r. powołanie Joanny Tyrowicz.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Kazimierz Kleina w medialnych wypowiedziach z ostatnich dni nie wykluczył, że w miejsce Tyrowicz może pojawić się inna kandydatura, ale zasygnalizował też, że mogłaby ona pozostać kandydatką senackiej większości.

Według czwartkowych doniesień RMF24 Tyrowicz ma wejść do RPP.

Czytaj także: Joanna Tyrowicz zastąpi Rafała Surę w RPP?

W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP, oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat.

Zgodnie z regulaminem Senatu wniosek w sprawie powołania członka RPP zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były składane nie później niż 30 dni od dnia odwołania członka RPP.

3 miesiące na powołanie nowego członka RPP

Zgodnie z ustawą o NBP, uzupełnienie składu Rady na miejsce opróżnione z powodu zrzeczenia się funkcji przez członka RPP organy powołujące dokonują nie później niż 3 miesiące od odwołania członka Rady.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wyznaczył okres na składanie wniosków ws. nowego członka RPP od 22 lipca do 5 sierpnia do godz. 14.00. Dodał, że wybór nowego członka nastąpi prawdopodobnie wcześniej niż w ostatecznym możliwym terminie w październiku.

„Najpóźniej do 22 października powinniśmy wybrać nowego członka RPP, ale myślę, że to będzie wcześniej” – dodał.

Najbliższe posiedzenie Senatu zaplanowano na 3-4 sierpnia.

Według aktualnego harmonogramu Senat następnie będzie obradował dopiero 7 września, w dniu najbliższego decyzyjnego posiedzenia RPP (23 sierpnia RPP obraduje na posiedzeniu niedecyzyjnym). Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Kazimierz Kleina powiedział w środę, że wybór nowego członka RPP nastąpi dopiero we wrześniu.

Senat powołuje i odwołuje członków RPP bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Po rezygnacji Sury Rada liczy obecnie 7 członków z 10 przewidzianych ustawą o Narodowym Banku Polski, wobec nieobsadzenia 2 wakatów przez Sejm. Ustawa o NBP przewiduje, że ustalenia Rady podejmowane są przy obecności co najmniej 5 członków, w tym jej Przewodniczącego.

Niższa izba parlamentu zwleka z powołaniem nowych członków RPP od kilku miesięcy – nieobsadzone miejsca w Radzie zostały zwolnione 9 lutego (wygaśnięcie kadencji Eryka Łona i Grażyny Ancyparowicz) i 30 marca (koniec kadencji Jerzego Żyżyńskiego).

23 lutego Sejm powołał do RPP Wiesława Janczyka.

Sejmowa większość podjęła w międzyczasie próby obsadzenia wolnych stanowisk w RPP. Obecnie oficjalnie jedynym kandydatem grupy posłów PiS jest Maciej Rudnicki, zgłoszony 28 lutego. Od tamtej pory wniosku o jego powołanie nie zaopiniowała jednak sejmowa komisja, a Rudnicki nie wypowiedział się ani razu publicznie. PAP Biznes nie udało się z nim skontaktować.

W lutym z kandydowania do RPP z ramienia Sejmu zrezygnowała Gabriela Masłowska, a w styczniu uczyniła to Elżbieta Ostrowska. Obie zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów Publicznych. Ostrowska nie podała powodów decyzji, Masłowska wskazała na przyczyny osobiste.

Według ustawy o NBP, powołanie nowych członków Rady powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.

Źródło: PAP BIZNES