Rafał Litwińczuk

Rafał Litwińczuk
Fot. Alior Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes zarządu

Alior Bank

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami, ryzyka walutowego, operacyjnego, stopy procentowej oraz sprzedaży produktów w szeregu instytucji finansowych.

Od lipca 2018 r. do listopada 2021 r. zasiadał w Zarządzie Pekao Banku Hipotecznego, gdzie nadzorował obszar finansów. W tym czasie zrealizował projekt transferu wierzytelności hipotecznych w ramach grupy kapitałowej. W latach 2016-2018 zajmował się arbitrażem i stopą procentową banku oraz relacjami z klientami finansowymi oraz projektem wdrożenia regulacji MIFID II w Banku Credit Agricole Polska SA.

Od 2012 r. do 2016 r. pracował w Pekao Banku Hipotecznym, gdzie jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Pasywami i Emisji Listów Zastawnych zajmował się pozyskiwaniem finansowania długoterminowego, odpowiadał za kontakty z inwestorami oraz ich obsługę, a także za wszelkie operacje skarbowe, rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko walutowe, zarządzanie aktywami i pasywami, relacje z agencjami ratingowymi i nadzorem bankowym. Był także odpowiedzialny za obsługę programu listów zastawnych, zmiany w prospekcie emisyjnym, kontakty z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz przestrzeganie wymogów informacyjnych.

W latach 1997-2012 pracował w banku inwestycyjnym Westdeutsche Landesbank Polska, gdzie jako dyrektor Departamentu Skarbu nadzorował sprzedaż instrumentów finansowych, arbitraż, zarządzanie stopą procentową, ryzyko walutowe, płynność regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów. Nadzorował także program emisji certyfikatów depozytowych i sprzedaż do klientów banku.

Od 1995 r. do 1997 r. zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim. Od 1993 r. do 1995 r. pracował w Banku BGŻ, gdzie zawierał transakcje na rynku międzybankowym, odpowiadał za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe z klientami banku.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentem studiów Executive MBA, ukończył także studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rafał Litwińczuk spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.).