Rafał Abratański na czele Zarządu DSS i KKSM

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

abratanski.rafal.dss.01.400x359Rafał Abratański, pełniący do tej pory funkcję Członka Zarządu Dolnośląskich Surowców Skalnych, został dziś powołany na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki. Jednocześnie, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, Rafał Abratański obejmie stanowisko Prezesa Zarządu KKSM.

Mariusz Roman, pełniący wcześniej funkcję Prezesa Zarządu DSS pozostaje w nim jako Wiceprezes Zarządu spółki. Maksymilian Kostrzewa – dotychczasowy Prezes Zarządu KKSM został powołany na stanowisko I-szego Wiceprezesa Zarządu tej firmy.

Dzisiejsze decyzje Rad Nadzorczych obu spółek są kolejnym krokiem w konsekwentnej realizacji procesu unifikacji operacyjnej grupy kapitałowej DSS. W ciągu półtorarocznej pracy nad restrukturyzacją Dolnośląskich Surowców Skalnych oraz Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych przeprowadziliśmy szereg działań, które umożliwiły istotne ograniczenie kosztów oraz przyczyniły się do poprawy efektywności funkcjonowania Grupy DSS. Obecnie naszedł czas na większe zintegrowanie zarządzania obiema spółkami – mówi Rafał Abratański.

Redukcja zatrudnienia umożliwiła zmniejszenie kosztów Grupy w skali roku o 35 mln zł, a kosztów zarządu – o 9,5 mln zł. Jednostkowe koszty wytworzenia na poziomie grupy spadły o ok. 7-8 proc. W ramach procesu scalania działalności obu spółek wprowadzono system centralnych zakupów dla całej Grupy, scentralizowano nadzór nad sferą produkcyjną wszystkich kopalń z Grupy, a także zacieśniono współpracę działów handlowych.

Asortyment naszych kopalni doskonale się uzupełnia, tak więc funkcjonowanie działów handlowych pod jednymi skrzydłami znacząco wzmocniło konkurencyjność obu spółek. Dzięki realizacji wspólnej strategii sprzedażowej udało się istotnie zwiększyć sprzedaż w KKSM – w okresie od maja do września 2013 r. wzrosła ona o 46 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2012 r. Wskazuje to, że pomimo trudnego dla branży 2013 roku, nasze działania przynoszą bardzo dobre efekty – podkreśla Maksymilian Kostrzewa, I-szy Wiceprezes Zarządu KKSM.

Pod koniec ubiegłego roku do siedziby KKSM w Kielcach przeniesiona została też administracja DSS.

Wyniki DSS i KKSM oraz bieżący portfel kontraktów wskazują, że Grupa zmierza w dobrym kierunku. Oczekujemy, że sprzedaż w obu firmach będzie w 2014 roku wzrastać, na co wskazuje wypełniony w dużym stopniu portfel zamówień – informuje Mariusz Roman, Wiceprezes Zarządu DSS.

Źródło: Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.