Rada Przedsiębiorczości dziękuje prezydentowi za weto w sprawie Lex TVN

Rada Przedsiębiorczości dziękuje prezydentowi za weto w sprawie Lex TVN
Fot. Pracodawcy RP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy Rada Przedsiębiorczości napisała, że z uznaniem przyjęła decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej Lex TVN.

Podejmując taką decyzję, stanął Pan na straży polskiego porządku prawnego oraz polskiej gospodarki.

Opowiedział się Pan za ochroną praw nabytych i przeciwko retroaktywności prawa, tym samym popierając zasady, które są fundamentem praworządności i budują zaufanie obywateli do państwa.

Treść, jak i sposób procedowania ustawy Lex TVN budził niepokój zarówno wśród polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców. Pańska decyzja pozwoliła uchronić mocno nadszarpniętą wiarygodność naszego państwa.

Cieszymy się, że praworządność i zdrowy rozsądek wzięły górę nad partyjnymi planami, których realizacja skazywałaby Polskę na prawną, gospodarczą i polityczną marginalizację.

Treść listu otwartego Rady Przedsiębiorczości

Podpisy, Rada Przedsiębiorczości
Źródło: Rada Przedsiębiorczości

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Źródło: aleBank.pl