Rada Ministrów: dopłaty do wynajmowanych mieszkań, zmiany w budownictwie społecznym i w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Rada Ministrów: dopłaty do wynajmowanych mieszkań, zmiany w budownictwie społecznym i w Krajowym Zasobie Nieruchomości
Fot. stock.adobe.com/Stockwerk-Fotodesign
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju ‒ czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wprowadzone zostaną #WakacjeCzynszowe dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez #TBS @KPRM_CIR

Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody.

Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu).

W tym roku przeznaczymy na to 420 mln zł. Z kolei gminy będą mogły otrzymać większe wsparcie na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego.

Projekt został przyjęty kierunkowo.

Dopłaty do wynajmowanych mieszkań

Dla najemców mieszkań dotkniętych pandemią koronawirusa wprowadzone zostaną dopłaty do czynszu (będą one stanowić część dodatków mieszkaniowych).

Najemcom umożliwi to regularne opłacanie czynszu, a wynajmującym zapewni płynność finansową, co pozwali na regulowanie kredytów bankowych czy zapewnienie właściwej eksploatacji mieszkań.

Dopłaty do czynszu wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Będą wypłacane przez 6 miesięcy.

Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r.

Wnioski o dopłaty do czynszu będzie można składać nie później niż do końca 2020 r. Będą one mogły być przyznane wraz z dodatkiem mieszkaniowym także za okres wstecz, tj. od daty wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Czytaj także: Program Mieszkanie Plus: krakowska inwestycja PFR Nieruchomości już pod dachem

Zmiany w budownictwie społecznym

Podwyższone zostanie bezzwrotne wsparcie dla gmin z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.).

Wsparcie będzie mogło być uruchomione na etapie realizacji inwestycji, żeby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione. Obecnie pieniądze są wypłacane są dopiero po rozliczeniu inwestycji, co oznacza konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków gminy.

Do 50 proc. podwyższona zostanie wysokość finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na remont mieszkań komunalnych. Do 50 proc. zwiększone zostaną także nakłady na budowę nowych budynków komunalnych.

Uelastycznione zostaną zasady dotyczące czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w odnawialne źródła energii, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wprowadzone zostaną premie remontowe na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.).

Wprowadzone zostaną „wakacje czynszowe” dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20 proc. niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS.

W przypadku budowy przez TBS mieszkań z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy wprowadzona zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności.

Wprowadzone zostaną dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start.”

Dopłaty do czynszów będą szansą dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej. Dopłaty do czynszu będą dostępne również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi.

Umożliwione zostanie finansowanie tworzenia powierzchni wspólnych dla seniorów w budynkach komunalnych.

Czytaj także: Ważne zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

Zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zwiększona zostanie możliwość działania Krajowego Zasobu Nieruchomości.

KZN będzie mógł tworzyć i przystępować do już istniejących Towarzystw Budownictwa Społecznego.

W KZN powstanie Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego.

Środki z Funduszu przeznaczone zostaną na tworzenie przez KZN Towarzystw Budownictwa Społecznego lub obejmowanie w nich udziałów.

Środki Funduszu będą pochodziły ze zbycia nieruchomości KZN, które przeznaczane byłyby na wsparcie inwestycji w ramach TBS (w zamian za objęcie udziałów).

Możliwe będzie współfinansowanie nowych inwestycji TBS lub z udziałem KZN.

Czytaj także: Osiedle z prefabrykatów powstanie w Toruniu. Inwestorzy to PFR Nieruchomości i Grupa Pekabex

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrówii