Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o sytuacji sektora bankowego i działaniach banków w związku z wojną w Ukrainie

Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o sytuacji sektora bankowego i działaniach banków w związku z wojną w Ukrainie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 20 kwietnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, którego głównym tematem było omówienie sytuacji sektora bankowego, w tym bankowości spółdzielczej oraz informacji o podejmowanych działaniach w związku z wojną w Ukrainie.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ZBP i KZBS.

Podczas Rady Konsultacyjnej zapoznano uczestników posiedzenia z oceną sytuacji finansowej sektora bankowego w świetle trendów w gospodarce krajowej i europejskiej oraz oceną sektora bankowości spółdzielczej z perspektywy systemów ochrony instytucjonalnej.

Więcej o pomocy polskich banków dla Ukrainy >>>

Wojna w Ukrainie

W kolejnym punkcie posiedzenia poinformowano o podejmowanych działaniach przez banki w związku z wojną w Ukrainie wobec osób przybywających do Polski. W tym punkcie szczegółowo zapoznano uczestników z przebiegiem prac i konsultacjami z UKNF i GIIF nad zakładaniem rachunków bankowych dla obywateli Ukrainy.

Dodatkowo Związek Banków Polskich poinformował o pracach Zespołu Kryzysowego, który od początku wojny w Ukrainie dostarcza szerokiej informacji bankom, w tym bankom zrzeszającym i spółdzielczym, w obszarach zapewnienia ciągłości działania, komunikacji, obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz legislacyjnego, regulacyjnego i programów pomocowych.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Działania legislacyjne

Jednocześnie poinformowano uczestników o prowadzonych pracach na poziomie KE dotyczących funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej w ramach Unii Bankowej i Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów. W ramach monitorowania tych działań wskazano na konieczność współpracy z europarlamentarzystami.

W ramach prowadzonych działań Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przedstawił informacje o postępie prac nad kierunkowymi zmianami w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, jakie prowadzi z UKNF. 

Sektor bankowości spóldzielczej ‒ wydarzenia

W ramach zapowiedzi nadchodzących wydarzeń planowanych dla sektora bankowości spółdzielczej, zapoznano uczestników z przygotowywanym w formie stacjonarnej Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (24‒25 maja br.) oraz uzgodniono harmonogramy kolejnych wydarzeń dedykowanych dla bankowości spółdzielczej, m.in. Czerwiec z Bankiem Spółdzielczym, Forum Liderów Banków Spółdzielczych (II połowa września) i Konferencji KZBS pod patronatem NBP (listopad).

Czytaj także: Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o przepisach dotyczących ustanawiania zabezpieczeń na majątku rolnika

Źródło: aleBank.pl