PZU: zysk netto grupy wyniósł 897 mln zł w I kwartale 2021 roku; wzrost o blisko 700 proc. rdr

PZU: zysk netto grupy wyniósł 897 mln zł w I kwartale 2021 roku; wzrost o blisko 700 proc. rdr
Fot. PAP / Rafał Guz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 897 mln zł z 116 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 6 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 850 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 695,3 mln zł do 967,2 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2021 roku wzrósł 673 proc. rdr i 24 proc. kdk. Zwrot na kapitale wynosi 18,8 proc.

Co ważne, za tymi liczbami stoją nie tylko dobre rentowności w ubezpieczeniach i inwestycjach, ale także szybko rosnące wpływy ze sprzedaży oferty usług medycznych (wzrost o 22 proc. rdr) i coraz większa kontrybucja części bankowej.

– powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Czytaj także: PZU szykuje się do wypłaty rekordowej dywidendy >>>

W I kwartale 2020 roku działalność bankowa spowodowała konieczność dokonania 516 mln zł odpisu w ciężar wyniku, natomiast w I kwartale 2021 roku ten segment kontrybuował pozytywnie do wyniku netto w wysokości 86 mln zł.

Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki grupy PZU podwoiła się rdr

PZU podało, że sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki grupy PZU podwoiła się rok do roku.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale 2021 roku wzrosła 1 proc. rdr do 6.148 mln zł. Składka okazała się nieznacznie, 2 proc., powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 6.038 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.963-6.115 mln zł).

W I kwartale 2021 roku przypis składki w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 3,2 proc. rdr do 2,2 mld zł. Wzrost wynikał głównie z rozwoju sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, z poziomu 416 mln zł w I kwartale 2020 roku do 487 mln zł w I kwartale 2021 roku, a jego motorem były ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki 31 proc. rdr).

Wzrost składki z ubezpieczeń NNW i pozostałych

PZU podało, że w I kwartale w obszarze ubezpieczeń pozakomunikacyjnych masowych obserwowało wzrost składki z ubezpieczeń NNW i pozostałych, głównie w wyniku rozwoju sprzedaży ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami grupy PZU do pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych oraz mocny popyt na ubezpieczenia korporacyjne.

PZU poinformowało, że ubezpieczenia komunikacyjne są pod presją rosnącej konkurencyjności rynku i spadających cen. Wysoka rentowność tych ubezpieczeń jest głównie skutkiem częstości szkód utrzymującej się na niskich poziomach ze względu na niską mobilność.

W ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych marża w I kwartale była niższa o 12,4 pp. rdr i wyniosła 10,2 proc. Głównym czynnikiem wpływającym na spadek marży była zwiększona śmiertelność związana z pandemią COVID-19.

PZU podało, że w związku z niższymi prognozami dotyczącymi śmiertelności w kolejnych okresach rozwiązano 11,9 mln zł. rezerwy na ryzyka niewygasłe. Rezerwa została utworzona z końcem poprzedniego roku w wysokości 51 mln zł w celu pokrycia ewentualnego deficytu przyszłych składek w efekcie zwiększonej śmiertelności spowodowanej pandemią COVID19.

PZU poinformowało, że utrzymuje wysoką rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych. Wskaźnik mieszany jest na poziomie 89,1 proc. podczas gdy rok wcześniej wynosił 87,4 proc.

Odszkodowania 3 proc. niższe niż szacunki analityków

Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3.926 mln zł, czyli były o 20 proc. wyższe niż rok wcześniej. Odszkodowania okazały się 3 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.042 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.942 – 4.170,3 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 2.406 mln zł, czyli były 5 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.292 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.251 – 2.366,9 mln zł).

Wynik osiągnięty na lokatach grupy PZU wzrósł o 75,5 proc. rdr., w tym wynik na lokatach z tytułu działalności bankowej wzrósł o 2,4 proc. rdr.

PZU podało, że jego portfel inwestycyjny przypisany do działalności ubezpieczeniowej charakteryzuje się wysokim poziomem dywersyfikacji i bezpieczeństwa. Na koniec I kwartału 2021 roku głównym jego składnikiem były obligacje – w 66 proc. skarbowe i w 16 proc. korporacyjne.

W I kwartale 2021 roku instrumenty kapitałowe, które stanowią kilka procent portfela, kontrybuowały do wyniku inwestycyjnego w kwocie 519 mln zł.

Aktywa klientów zewnętrznych TFI i PTE PZU wzrosły o 29 proc. do do 34,9 mld zł.

Wskaźnik Solvency II na 31 grudnia 2020 roku osiągnął poziom 236 proc.

PZU liczy na wzrost cen na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU obserwuje kontynuację presji cenowej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, ale liczy, że rynek wkrótce wejdzie w fazę wzrostu cen. Ubezpieczyciel szacuje koszt dodatkowych świadczeń wynikających z pandemii na około 100 mln zł – poinformował członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

„To, co cieszy, to bardzo wczesna interwencja regulatora, który zwrócił się do zakładów ubezpieczeń z prośbą o przedstawienie swojej polityki cenowej w tym aspekcie (…)” – powiedział Kulik.

„Jest presja na cenę, którą bardzo dobrze identyfikuje regulator i miejmy nadzieję, że za chwilę będziemy mogli obserwować wejście rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w fazę wzrostu cen” – dodał.

„Trzecia fala koronawirusa przełożyła się na niższą rentowność segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidulanie kontynuowanych” – powiedział Kulik.

„Szacujemy, że ten dodatkowy koszt w stosunku do znormalizowanego kwartału, to jest to około 100 mln zł dodatkowych świadczeń” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES