PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao

PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao
Fot. Materiały prasowe PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao, złożyło wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia Pekao zwołanego na 11 czerwca o wypłatę dywidendy w trzech wariantach: 3,21 zł na akcję, 2,14 zł na akcję lub 1,07 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie.

Propozycja PZU jest uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku oraz zalecenia nadzorczego KNF odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

PZU proponuje, żeby w przypadku, gdy KNF zezwoli, by do 75 proc. zysku banku mogłoby być przeznaczone na wypłatę dywidendy, Pekao wypłaciło akcjonariuszom kwotę 842,5 mln zł, co dawałoby 3,21 zł dywidendy na akcję.

Czytaj także: PZU szykuje się do wypłaty rekordowej dywidendy >>>

Potrzebna zgoda KNF

W przypadku, gdyby KNF dopuścił, by na dywidendę trafiło do 50 proc. zysku za 2020 roku, PZU proponuje, by dywidenda z akcji Banku Pekao wyniosła 2,14 zł, co dawałoby łączną kwotę 561,7 mln zł.

Gdyby KNF zgodził się na przeznaczenie do 25 proc. zysku za 2020 rok, PZU chce, by dywidenda z akcji Pekao wyniosła 1,07 zł, czyli łącznie 280,8 mln zł.

W przypadku braku zgody KNF na wypłatę dywidendy PZU chce, by zysk netto Banku Pekao za 2020 rok w wysokości 1,13 mld zł został podzielony na 283,9 mln zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy, a 842,5 mln zł pozostawić niepodzielone.

PZU proponuje też, by w przypadku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wypłatę dywidendy, dniem dywidendy Banku Pekao był 10 września, a jej wypłata nastąpiła 29 września.

Celem uchwały jest uzależnienie podziału zysku netto Banku Pekao za 2020 rok od stanowiska i zalecenia regulacyjnego KNF w zakresie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 roku.

„Spełnienie każdego z warunków wypłaty dywidendy wymaga, aby na wypłatę dywidendy w zakładanej wysokości zezwalały równocześnie stanowisko i zalecenie” – napisało PZU w uzasadnieniu wniosku.

Stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej banków

16 grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej m.in. banków komercyjnych. KNF uznała za konieczne wstrzymanie przez banki wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Równocześnie KNF wskazała, że stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu.

PZU proponuje, by zarząd Pekao zobowiązać do stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia poszczególnych warunków wypłaty dywidendy najpóźniej do 2 września.

Źródło: PAP BIZNES