PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję

PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję
Źródło: PAP Biznes
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z zysku netto osiągniętego przez PZU w 2021 roku, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2020, na dywidendę trafi 1.675.234.620,00 złotych, co daje 1,94 zł dywidendy na akcję, zdecydowali akcjonariusze spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863.523.000.

Czytaj także: PZU rezygnuje z planów emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł >>>

Wypłata nastąpi 20 października

Dzień dywidendy PZU został ustalony na 29 września 2022 roku, a termin jej wypłaty to 20 października 2022 roku.

Strategia PZU

W strategii na lata 2021-2024 PZU zakłada przeznaczanie na dywidendę rokrocznie 50-100% skonsolidowanego zysk netto.

Wyniki finansowe w 2021 r.

W 2021 r. PZU odnotował 3 336 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 912 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 402 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews