PZU kupił od PGE TFI Energia

PZU kupił od PGE TFI Energia
Fot. PAP / Rafał Guz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PZU sfinalizował umowę o nabyciu od PGE 100 proc. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. Dzięki transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek Grupy PZU wzrosły o blisko 2 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in.  wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80% względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych, daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. 

Czytaj także: Nabycie przez PZU akcji TFI Energia: nie będzie sprzeciwu KNF >>>

– Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TFI Energia specjalizuje się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki

TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa to środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Grupa PZU jest wieloletnim partnerem w zakresie prowadzenia PPE dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce. Zaufało jej i powierzyło do zarządzania swoje pieniądze na przyszłe emerytury również ponad 15 tys. pracowników zatrudnionych w wielu spółkach Grupy PGE. Dzięki wspólnemu know-how TFI Energia i Grupy PZU zostanie im zaoferowany szerszy wachlarz produktów emerytalnych na atrakcyjnych warunkach.

PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Grupa PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Grupa PZU

Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, o aktywach sięgających blisko 400 mld zł. Tylko w Polsce ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce rynków usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi oraz najcenniejszych polskich marek.

Źródło: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. / PZU S.A.