PZU: 890 mln zł zysku netto grupy w III kw. 2020 roku, prezes: możemy myśleć o wypłacie dywidendy

PZU: 890 mln zł zysku netto grupy w III kw. 2020 roku, prezes: możemy myśleć o wypłacie dywidendy
Fot. Materiały prasowe PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 890 mln zł z 879 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 23 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 722 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do zysku netto za trzeci kwartał wahały się od 630 mln do 838 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 1 proc. rdr i 381 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk grupy PZU wyniósł 1.191 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 2.360 mln zł.

Czytaj także: Na marginesie plotek o sprzedaży Alior Banku przez PZU SA >>>

Prezes PZU SA Beata Kozłowska-Chyła poinformowała, że w III kwartale niższe wpływy na rynku majątkowym zostały zrekompensowane większymi przepływami z biznesu życiowego, a wyniki sprzedażowe były na porównywalnym poziomie co rok wcześniej.

W III kwartale mieliśmy sytuację, w której dywersyfikacja biznesu grupy PZU okazała się istotnym czynnikiem dla osiągniętych wyników.

„Z jednej strony zanotowaliśmy niższą sprzedaż w ubezpieczaniach komunikacyjnych, spowodowaną spowolnieniem na rynku sprzedaży samochodów, z drugiej jednak – wzrosła sprzedaż po stronie ubezpieczeń na życie, głównie z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na ubezpieczenia ochronne” – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Kozłowska-Chyła.

Składka przypisana brutto

Składka przypisana brutto grupy w trzecim kwartale 2020 roku spadła do 5.600 mln zł z 5.662 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.531 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.470 – 5.678 mln zł).

Składka spadła 1 proc. rdr i utrzymała się na poziomie z II kwartału 2020 roku.

Rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych

PZU podało, że w III kwartale zanotowało rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych (476 mln zł), a motorem były ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki 33 proc. rdr).

Ubezpieczenia komunikacyjne były w III kwartale pod presją spowolnienia na rynku sprzedaży samochodów w Polsce.

Odszkodowania netto

Odszkodowania netto wyniosły 4.061 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.991 mln zł i były 6 proc. wyższe od szacunków analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.843 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.543 – 4.076 mln zł.

Odszkodowania wzrosły 2 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Dochody z działalności inwestycyjnej

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 1.926 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 1.771 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.588,6 – 1.992 mln zł). Dochody te spadły 13 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne grupy PZU wyniosły w III kwartale 2.414 mln zł i były 3 proc. niższe niż szacował je rynek (2.492 mln zł). Koszty spadły 3 proc. rdr i 2 proc. kdk.

W ujęciu narastającym marża na ubezpieczeniach grupowych wyniosła 25,7 proc., a wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych 88,7 proc..

Przychody PZU Zdrowie

PZU Zdrowie po dziewięciu miesiącach 2020 roku osiągnęło 685 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 23 proc. rdr.

Na koniec III kwartału 2020 roku PZU Zdrowie miało podpisanych 2,7 mln umów. W ramach oferty PZU klienci mieli dostęp do 2.200 współpracujących partnerów medycznych, 130 lokalizacji grupy PZU, 48 szpitali oraz 2.200 lekarzy.

Rentowność mierzona wskaźnikiem ROE w III kwartale wyniosła 20,4 proc.

Wskaźnik Wypłacalność II (Solvency II) na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc.

PZU szacuje na 50-150 mln zł wpływ na wyniki wyższych świadczeń związanych ze zgonami

PZU wstępnie szacuje wpływ wzrostu wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci na wyniki grupy w 2020 roku na 50-150 mln zł – poinformowało PZU w prezentacji.

Nasze wstępne szacunki dotyczące obserwowanej dynamiki świadczeń, zakładają potencjalny wpływ na wynik Grupy PZU w 2020 roku w przedziale pomiędzy 50-150 mln zł.

PZU poinformował, że docelowy poziom wyniku w roku 2020 będzie uzależniony od dalszego przebiegu pandemii, poziomu świadczeń związanych ze zgonami, świadczeń z tytułu leczenia szpitalnego, efektu lockdownu i rozwiązania części rezerw matematycznych.

PZU podało, że do końca III kwartału nie obserwowało istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID na wyniki na ubezpieczeniach na życie.

„Wzrost wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego obserwujemy od około 3-4 tygodni” – napisano w prezentacji. 

„PZU może myśleć o wypłacie dywidendy za 2020 rok”

PZU ocenia, że wysoki wskaźnik wypłacalności sprawia, iż ubezpieczyciel może myśleć o wypłacie dywidendy za 2020 rok, jeśli otrzyma na to zgodę z KNF – poinformowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

„Zatrzymanie zysków doprowadziło do wzrostu wskaźników wypłacalności dla grupy PZU, PZU, oraz PZU Życie do poziomów niespotykanych w Europie (…). W mojej ocenie, są to poziomy bardzo bezpieczne (…) i poziomy, które pozwalają myśleć o wypłacie dywidendy za rok 2020, oczywiście, jeśli taka ocena będzie zbieżna również z oceną tej sytuacji przez KNF i jeśli otrzymamy na to zezwolenie” – powiedziała Kozłowska-Chyła.

Wskaźnik Wypłacalność II (Solvency II) na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 258 proc.

PZU spodziewa się, że sprzedaż grupy w 2020 roku spadnie 2 – 3 proc.

PZU spodziewa się, że rynek ubezpieczeń w 2020 roku będzie miał ujemną dynamikę, a składka grupy spadnie o 2-3 proc. – poinformował PAP Biznes członek zarządu ds. finansowych Tomasz Kulik. Dodał, że szacowany na 50-150 mln zł negatywny wpływ pandemii na wyniki grupy w 2020 roku jest neutralny dla wysokości potencjalnej dywidendy za ten rok.

„Wchodzimy w IV kwartał, który w moim odczuciu będzie bardzo podobny do II kwartału, gdzie obostrzenia są duże, gdzie jednak powróciły pewne obawy powodowane statystykami przebiegu pandemii. Do tego wchodzimy w sezon grypowy, który normalnie charakteryzuje każdy czwarty i pierwszy kwartał – zachorowalności w tym okresie sezonowo są większe” – powiedział Kulik.

„Będziemy starali się zwracać uwagę naszym klientom na konieczność jeszcze większego myślenia o życiu o zdrowiu, o produktach zdrowotnych. Zauważamy większe zainteresowanie tymi produktami. Z punktu widzenia dynamiki sprzedaż w IV kwartale będzie bardziej porównywalna do II kwartału. Oczekuję, że rynek ubezpieczeń w tym roku zamknie się ujemną dynamiką. W grupie PZU spodziewałbym się lekkiego, 2-3 proc. spadku sprzedaży” – dodał.

Kulik poinformował, że nowa strategia grupy będzie przedstawiona w I kwartale 2021 roku i wraz z nią przedstawiony ma być docelowy model zaangażowania grupy w sektor bankowy.

„Chcemy w sposób całościowy odpowiedzieć, jaki mamy „przepis” na PZU na najbliższy okres, chcemy to powiedzieć po publikacji wyników rocznych” – powiedział Kulik.

„Na pewno będziemy chcieli zaproponować coś atrakcyjnego, pomimo tego co się dzieje za oknem” – dodał.

Zysk PZU w III kw. wsparty wynikiem inwestycyjnym

Analitycy wskazują, że wyniki ubezpieczyciela wsparł wyższy od oczekiwań wynik na działalności inwestycyjnej. Kurs akcji PZU w czwartek o 9.28 rośnie o 0,7 proc.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

Składki powyżej oczekiwań głównie w segmencie indywidualnych ubezpieczeń na życie. Wzrost został zbilansowany wyższymi odszkodowaniami, również w tym segmencie, więc za główne źródło przebicia prognoz uznajemy wynik inwestycyjny.

Spółce udało się utrzymać praktycznie płaskie przychody odsetkowe od portfela obligacji kw/kw pomimo otoczenia niższych stóp procentowych.

Zarząd szacuje, że obserwowany w ostatnich tygodniach wzrost śmiertelności będzie miał negatywny wpływ na wyniki w przedziale 50-150 mln zł, wszystko zależy od dalszego rozwoju pandemii. Wyższe wypłaty za zgony są po części amortyzowane niższą szkodowością z innych ryzyk, na co pozytywny wpływ ma częściowy lockdown.

Wynik jednostkowy wyniósł 260 mln zł i po trzech kwartałach wynosi 1,43 mld zł (1,66 zł na akcję). Kolejny kwartał w spółce matce może być podobny, co implikuje ok. 1,7 mld zł zysku na potencjalną dywidendę, jeżeli KNF wyrazi zgodę (DPS~1,9-2,0 zł, DY~7,5 proc.).

ŁUKASZ JAŃCZAK, IPOPEMA SECURITIES:

PZU pokazało dobry wynik na działalności inwestycyjnej, dosyć dobry był wynik na akcjach – ponad 50 mln zł – to spowodowało, że wynik na poziomie netto jest całkiem przyzwoity.

„Brak było zdarzeń jednorazowych, które mogłyby wpłynąć na wyniki w III kwartale.

Był to bardzo dobry kwartał dla PZU. PZU podało, że kwota potencjalnych, dodatkowych odszkodowań z tytułu wyższej śmiertelności w IV kwartale wyniesie 50-150 mln zł, więc jest to kwota umiarkowana. Jeżeli traktować to co, co jest jednorazowe, to myślę, że jest to „do przełknięcia”.

Myślę, że rynek pozytywnie zareaguje na te wyniki”.

Źródło: PAP BIZNES